Prawo rzeczowe

note /search

Elementy prawa rzeczowego

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawo rzeczowe
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1897

Notatka porusza między innymi zagdanienia takie jak: Określenie „prawo rzeczowe” oznacza to zespół przepisów regulujących własność oraz inne formy korzystania z rzeczy (znaczenie przedmiotowe) bądź też bezpośrednio samo prawo własności lub inne prawo podmiotowe przysługujące co do rzeczy (znaczenie ...

Nabycie i utrata własności

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo rzeczowe
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2051

NABYCIE I UTRATA WŁASNOŚCI Nabycie i utrata własności — charakterystyka ogólna nie tylko cywilnoprawne, ale i administracyjnoprawne (np. wywłaszczenie i nacjonalizacja) oraz karne (np. orzeczenie środka karnego jakim jest przepadek narzędzi, służących do popełnienia przestępstwa); sposoby cywilno...

Posiadanie - Posiadacz samoistny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo rzeczowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1652

POSIADANIE Pojęcie i funkcjA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POSIADANIA I. Przyczyny powstania posiadania. nieformalny obrót nieruchomościami; dokonywanie działów bez zachowania formy aktu notarialnego i przenoszeniu bez tej formy własności nieruchomości przez rodziców na dzieci t...

Prawa zastawnicze

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo rzeczowe
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2142

PRAWA ZASTAWNICZE Uwagi ogólne zabezpieczenia wierzyciela mogą wynikać albo z ustawy albo z umowy; dzielą się na: osobowe - obok dłużnika głównego jest jeszcze dłużnik dodatkowy, np. poręczenie; rzeczowe - zabezpieczenie w postaci przedmiotu, do którego pierwszeństwo ma wierzyciel, nawet w przy...

Użytkowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo rzeczowe
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1428

UŻYTKOWANIE Pojęcie i funkcja społeczno-gospodarcza użytkowania oraz zasady wspólne dla wszystkich wypadków użytkowania I. Funkcja użytkowania. początkowo użytkowani miało charakter alimentacyjny → w państwach o gospodarcze planowanej i znacjonalizowanych terenach nabrało użytkowanie zaczęło służ...

Treść zakres i wykonywanie własności

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo rzeczowe
Pobrań: 952
Wyświetleń: 1806

TREŚĆ, ZAKRES I WYKONYWANIE WŁASNOŚCI Treść prawa własności niezależnie od teorii skąd wynika prawo własności to właściciel jest osoba uprawnioną, a zobowiązanym do nienaruszania jest każdy inny podmiot → wyróżnienie strony: pozytywnej - uprawnienia (atrybuty), jakie składają się na prawo własnoś...

Prawo rzeczowe - wykład 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo rzeczowe
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1470

Prawo Rzeczowe z Pałdynką 29.02.2012 Własność w Konstytucji art. 64 Konstytucji RP Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia ( podlegaą równej dla wszystkich ochronie prawnej ). Nie powinno być sytuacji, że ktoś jest uprzywilejowany z uwagi na swoją pozycję w obr...

Prawo rzeczowe - wykład 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo rzeczowe
Pobrań: 189
Wyświetleń: 987

Prawo Rzeczowe 14 marca 2012 Posiadanie - stan faktyczny chroniony przez prawo, dlaczego to się robi ? Art 342 - nie wolno naruszać samowolnie posiadania chociażby posiadacz był w złej wierze. Jest rzeczą naturalną że podlega ochronie, posiadanie jednak nie wiąrze się z prawem podmiotowym, a jednak...

Własność lokali

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo rzeczowe
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1659

WŁASNOŚĆ LOKALI Pojęcie własności lokali i rozwój ustawodawstwa na przeszkodzie realizacji koncepcji odrębnej własności lokali stała zasada superficies solo cedit, dlatego konieczne było dokonanie w niej wyłomu  koncepcja „odrębne...

Prawo rzeczowe - wykład 5

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo rzeczowe
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1113

Prawo Rzeczowe 28 marca 2012 Nabycie i utrata własności Porzucenie rzeczy ; ruchomości, porzuci rzecz w zamiarze przez właściciela, TYLKO ruchomość można porzucić, jest to czynność prawna, nie tylko faktyczna ( śmieci do kosza to czynność prawna ;) Pałdi ) ZAMIAR porzucenie rzeczy, jest to czynność...