Posiadanie - Posiadacz samoistny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1526
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Posiadanie - Posiadacz samoistny - strona 1 Posiadanie - Posiadacz samoistny - strona 2 Posiadanie - Posiadacz samoistny - strona 3

Fragment notatki:

POSIADANIE
Pojęcie i funkcjA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POSIADANIA
I. Przyczyny powstania posiadania.
nieformalny obrót nieruchomościami;
dokonywanie działów bez zachowania formy aktu notarialnego i przenoszeniu bez tej formy własności nieruchomości przez rodziców na dzieci tytułem wyposażenia;
nieważność umowy przeniesienia własności z innych przyczyn aniżeli niezachowanie formy, jak np. brak świadomości czy z powodu uchybień przy sporządzaniu aktu notarialnego;
objęcie spadku przez osobę, która spadkobiercą nie jest;
odmowa zwrotu nieruchomości przez niesumiennego dzier­żawcę, który bezzasadnie kwestionuje wygaśnięcie dzierżawy lub uzurpuje sobie prawo własności do tej nieruchomości;
II. Definicja posiadania (art. 336 kc).
„posiada­czem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny)” → 2 elementy:
fizyczny - corpus → faktyczne władanie rzeczą;
psychiczny - animus → wola wykonywania względem rzeczy określonego prawa;
romanistyczna teoria; germanistyczna - tylko corpus;
III. Współposiadanie.
gdy rzecz znajduje się we wspólnym władztwie kilku osób, które władają nią w taki sposób, jak to czynią współwłaściciele, współnajemcy itp.;
2 sposoby:
zakłada element współdziałania przy korzystaniu z rzeczy → np. wspólne gospodarstwo rolne;
każdy współposiadacz korzysta z całej rzeczy, ale nie współdziała z innymi → np. wspólna studnia, pastwisko;
IV. Rodzaje posiadania.
posiadanie samoistne (właścicielskie) → ten, kto włada rzeczą jak właściciel;
posiadanie zależne (niewłaścicielskie) → ten, kto włada rzeczą w zakresie innego prawa aniżeli prawo własności; a wyliczenie praw w art. 336 jest przykładowe - zasada ogólna - można być posiadaczem zależnym w zakresie każdego prawa z którym łączy się władztwo nad rzeczą, innego niż własność (też użytkowanie wieczyste);
posiadanie zależne może się przekształcić w posiadanie samoistne, gdyż nie obowiązuje rzymska paremia: nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest;
posiadanie służebności (art. 352 kc) → kto faktycznie włada z cudzej nieruchomości w zakresie odpowiadającym służebności - tylko służebności czynne; odpowiednie stosowanie przepisów o posiadaniu rzeczy;
V. Kategorie posiadania.
posiadanie bezprawne i prawne:

(…)

… - constittum possessorium - gdy dotychczasowy posiadacz samoistny zachowa rzecz jako posiadacz zależny, albo dzierżyciel rzeczy na podstawie stosunku prawnego ustalonego przez strony;
art. 350 kc - gdy rzecz jest w posiadaniu zależnym/dzierżeniu osoby trzeciej przeniesienie następuje przez umowę między stronami i zawiadomienie tej osoby trzeciej;
art. 351 kc - traditio brevi manu - gdy rzecz…
… do wkroczenia w sferę posiadania) naruszenia posiadania albo poprzez pozbawienie go posiadania albo poprzez zakłócenie posiadania → roszczenia posesoryjne o przywrócenie posiadania, poprzez oddanie rzeczy posiadaczowi, albo poprzez wydanie odpowiednich nakazów i zakazów;
ochrona obiektywna - niezależna od winy;
SN w 1992 r. uznał za możliwe zmianę powództwa z posesoryjnego na petytoryjne;
IV. Legitymacja…
… do przeniesienia własności → może zostać uznana za posiadacza w dobrej wierze, ale zależy to od okoliczności (orz. SN z 1999, ale krytyka w doktrynie i w orz. 2001 odmienny pogląd SN);
patrz roszczenie z tytułu nakładów;
VI. Dzierżenie.
art. 338 kc - „kto rzeczą faktycznie włada za kogo innego, jest dzierżycielem”;
do kategorii dzierżycieli (animus possidendi pro alieno): też pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz