Prawo rzeczowe - wykład 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo rzeczowe - wykład 1 - strona 1 Prawo rzeczowe - wykład 1 - strona 2 Prawo rzeczowe - wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:

Prawo Rzeczowe z Pałdynką 29.02.2012
Własność w Konstytucji art. 64 Konstytucji RP Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia ( podlegaą równej dla wszystkich ochronie prawnej ). Nie powinno być sytuacji, że ktoś jest uprzywilejowany z uwagi na swoją pozycję w obrocie, że jest takim a nie innym podmiotem w obrocie. Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności. Z założenia wszyscy jesteśmy na tym samym poziomie - pułapie. Konstytucja PRL art. 5 PRL : umacnia własność społeczną jako główną podstawę siły gospodarczej krau i pomyślności narodu ( założenie systemowe ) z tego tytułu była podstawa do wyróżnienia własności społecznej. Własność spółdzielcza - zapewnia się szczególną ochronę i opiekę. Własność indywidualna - PRL jedynie uznaje i ochronia na podstawie obowiązujących ustaw, nie chroni szczególnie, jak poprzednich, akceptuje jedynie jej istanienie. Konstytucja RP Deklaracja która ma raczej wymiar ekonomiczny, społeczna gosp. rynkowa oparta na wolności działaności gospodarczej, własności prywatnej ( trudne do zdefiniowania, nie służy państwu czy jednostkom samorządu terytorialnego ) oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego RP - art.20. Deklaruje się art.64 podlega równej dla wszystkich ochronie prawnej. Pojęcie własności art. 140 W granicach określonych.. Treść prawa własności :
strona pozytywna ( uprawnienia właścicielskie - ius possidendi, używania ius utendi - fruendi , aby czynić dyspozycję faktyczną ius abutendi, korzystanie z rzeczy, rozporządzanie rzeczą możliwość rozporządzania rzeczą, a dokładniej prawem podmiotowym do rzeczy, dyspozycja iurydyczna, zbycie w sensie prawnym prawo do rzeczy, a nie zbycie rzeczy ius disponendi ) określa kompetencje uprawnionego w stosunku do przedmiotu uprawnienia ( rzeczy ) strona negatywna ( non facere ) istota rzeczy zawiera się, to uprawnienie jest tak skkonstuowane, że nakłada na wszystkich innych obowiązek powstrzymywania się od ingerowania w prawa własności - ISTOTA PRAWA WŁASNOŚCI! zapewnia wyłączność podmiotowi uprawnionemu, non facere - nie czynić, nie wchodzić pojęciem własność posługuje się w różnym kontekscie ( mówimy o mienie - szerokie pojęcie, albo majątku - jeszcze szersze, albo oznaczenie innych praw podmiotowych np. własność intelektualna - całym systemie własności intelektualnej, własność - prawo podmiotowe do własności utworu, ale to nie jest własność w rozumieniu kodeksowym ).
Granice Prawa Własności : - przepisy ustaw - art. 140 w granicach określonych przez ustawy właściciel może korzystać z rzeczy, rouzmieć tak - granicach generalnie zakreślonych przez art. 140 określa się je niezmiernie szeroko, z pewnymi ograniczeniami które znajdują się w innych przepisach ustaw ( wszystkie przepisy bezwzględnie wiążące ) , prawo święte i nienaruszalne z tym że może być ograniczone przez ustawodawcę, ograniczenia płyna najszęściej z prawa publicznego, mało ograniczeń w prawie prywatnym, rzadko ograniczenia dotyczą rzeczy ruchomej, najczęściej dot. nieruchomości gruntowych ( bardzo dużo ! ) np. zgoda na wybudowanie domu, ścięcie drzewa na mojej działce.

(…)

… odrębny przedmiot własności ( punkty osnowy geodezyjnej powinny oznaczać faktyczne granice nieruchomości, ale nie zawsze tak jest ) granice prawne mogą wynikać z różnych zjawisk, prawa prywatnego, publicznego, wyznaczają treści zdarzeń prawnych które oznaczają że prawo do nieruchomości komuś przysługuje Lokale Budynki ma określone granice jak rzecz ruchoma. Ale inaczej w przypadku lokali. Ustawa z 1994 o własności lokali. Pytanie gdzie własność sięga ? ( dziura w ścianie ;d - można ? , można zdemontować kaloryfer ? , można dysponować przestrzenią na zewnątrz mieszkania ? ) Nie ma odpowiedzi udzielonej przez ustawodawcę. Samodzielnym lokalem mieszkalnym - wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspakajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Problem z granicami tego typu nieruchomości. Prawo sąsiedzkie ;D pam pam pam pam
9 minut.
daddy cool
przestrzeń w której zachowanie właściciela jednej nieruchomości oddziaływuje na przestrzeń 2. Pałdi powiedział, że trzeba dobrze znać pojęcie immisji.
Immisja - oddziaływanie na nieruchomość sąsiednią, generalnie jest niedopuszczalne Immisja bezpośrednia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz