Prawo rzeczowe - wykład 5

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo rzeczowe - wykład 5 - strona 1 Prawo rzeczowe - wykład 5 - strona 2 Prawo rzeczowe - wykład 5 - strona 3

Fragment notatki:

Prawo Rzeczowe
28 marca 2012 Nabycie i utrata własności Porzucenie rzeczy ; ruchomości, porzuci rzecz w zamiarze przez właściciela, TYLKO ruchomość można porzucić, jest to czynność prawna, nie tylko faktyczna ( śmieci do kosza to czynność prawna ;) Pałdi ) ZAMIAR porzucenie rzeczy, jest to czynność realna, zamiar połączony z wyzbyciem się, staje się rzeczą niczyją, istnieją w systemie ruchmości niczyje
Zrzeczenie się własności nieruchomości ; w kodeksie napoleona rozwiązanie generalnie, nieruchomości nie mające pana należą do narodu - domniemanie, nie wiadomo kto jest właścicielem to nieruchomość państwa, aktualnie nie ma nieruchomości niczyjich, wyzbywamy się nieruchomości to jest beneficjent, taka nieruchomość może być obciążona prawami osób trzecich ( no bo dlaczego ludzie porzucają nieruchomości ? ;P ) , jeżeli właściciel zrzekł się nieruchomości to właściciel skarb państwa, s.p odpowiada za obiciążenia tylko z nieruchomości, art. 179
Zawłaszczenie; tylko rzeczy ruchomoe, własność rzeczy niczyjej nabywa się przez objęcie jej w posiadanie samoistne, czynność realna, faktyczne władztwo i wola zachomania rzeczy dla siebie, wystarczy objąć tylko w posiadanie samoistne aby nabyć własność
Wyrojenie; KOLOSALNE ZNACZENIE PRAKTYCZNE ;p, pam pam; art 182, jedyny w systemie przypadek kiedy ustawodawca posługuje się terminem który oznacza rzecz zbiorową, bo generalnie cz. pr. dotyczą poszczególnych rzeczy, i czynności dotyczą poszczególnych rzeczy, a tutaj przedmiotem czynności prawnych jest zbiór rzeczy
Pożytki; przedmioty które wcześniej nie istnieją, nabycie ma ewidentnie charakter pierwotny, pożytki przypadają uprawnionemu do pożytków naturalnych, bez względu na to kto je pobrał, dopóki nie zostaną odłączone nie stanowią odrębnej rzeczy, art 190 uprawniony do pobierania pozytków naturalnych rzeczy nabywa ich własność przez odłączenie ich od rzeczy, nabywca - uprawniony do pobierania pożytków, czynność realna, grzyby - poruszamy się w przestrzeni gdzie możemy tego typu czynności dokonywać, stajemy się właścicielami, tak samo ryby w stanie wolnym
Przetworzenie; łączy, miesza, wytwarza inną z jednej, jeśli własnością jednej ten problem nie istnieje, art 192, dotyczy rzeczy ruchomych, wprowadzona pewna zasada kolizyjna Połączenie, pomieszanie; art 193, jeśli niemożliwe odłączenie, to dotychaczowi właściciele stają się współwłaścicielami, proporcjonalnie, chyba że jedna rzecz ma znacznie większą wartość, to te o mniejszej stają się częściami składowymi rzeczy większej; art 194, to że połączymy bądź pomieszamy rzeczy to pewne reguły kolizyjne, które nie wykluczają odpowiedzialności odszkodowawczej.
WSPÓŁWŁASNOŚĆ własność podzielona; jeśli rzecz ma kilku współwłaścicieli, problem relacji wewnętrznych, mogą się tworzyć różnego typu relacje między współwłaścicielami i osobami trzecimi

(…)

…, ale są sytuacje gdy jest to jakieś rozwiązanie faktycznie gdy MUSIMY wspólnie korzystać z wspólnych rzeczy; w przypadku wyodrębnienia lokali - gdzie wsolota mieszkaniowa - właścicielowi przysługuje własność nieruchomości wspólnej, te elementy z których właściciel korzysta np. klatka, dojście do nieruchomośći, nie można żądać zniesienia współwłasności dopóki trwa odrębność lokali Współwłasność sensu largo…
… sam dla siebie, ma służebną rolę i związany z jakimś stosunkiem osobistym; majątek wspólny małżeński, majątek spółski cywilnej ; cała regulacja dotyczy całej masy majątkowej ; majątek dorobkowy, lub majątek spółki cywilnej zasadnicze różnice zwykła; przypadkowa - niezamierzona , nietrwała, udziałowa - wylicza się udziały, określa się w ułamkach zwykłych, możliwość zbycia udziałów łączna ; ma charakter celowy , trwała - tak długo jak wzmacnia stosunek , bezudziałowa - nie można nimi dysponować choć są, ale nie mają znaczenia dla funkcjonowania takiej współwłasności, niezbywalność udziałów
Majątek wspólny małżeński ; w czasie trwania wspólności żadnej z małżonków nie może żądać podziału, art 35, 42, 43 paragraf 1; obydwoje m. mają równe udziały w majątku wspólnym, wierzyciel małżonka nie może żądać zaspokojenia z udziału majątku wspólnego, komornik nie może prowadzić egzekucji z majątku wspólnego, tylko z jego majątku, w pewnych wypadkach może
Majątek spółki cywilnej; wspólnik nie może rozporządzać majątkiem wspólnym, podziału, wierzyciel nie może żądać zaspokojenia z majątku wspólnego Treść współwłasności ;
Relacje zewnętrzne i wewnętrzne ; każdy kto jest w stosunku współwłasności jest współwłaścicielem…
… do zachowania wspólnego prawa, żądanie zniesienia współwłasności ; uprawnienia związane z wielkością udziałów ; pożytki i ciężary, zarząd rzeczą Rozporządzanie ; udziałem ; każdy ze współ. może rozporządzać swoim udziałem bez zgody współwłaścicieli, natomiast nie może dysponować rzeczą wspólną bo dysponowałby także uprawnieniem współwłaścicieli, art 199 do rozporządzania rzeczą wspołną i te które przekraczają zakres zwykłego zarządu to potrzebna zgoda WSZYSTKICH WSPOŁWŁAŚCICIELI ; zbycie, obciąrzenie, zrzeczenie się UDZIAŁU ( udział idealny ) prawo do dysponowania częścią prawa do rzeczy Rozporządzanie rzeczą wspolną; zbycie, obiciążenie, zniesienie CAŁOŚCI art 199 potrzeba jednomyślności Zarząd rzeczą wspólną; czynności prawne i czynności faktyczne, czynności urzędowe np. konieczność płacenia podatków…
… USTAWOWY W USTAWIE O WŁASNOŚCI LOKALI ; reguły doznają daleko idącej modyfikacji jeśli chodzi o przymusową wspólwłasność wspólnoty mieszkaniowe ; im wiecej wspówłaścicieli do kilkuset osób dochodzi to te zasady dot. większości a tym bardziej jednomyślności nie wchodzą w grę, całkowicie nieprawktyczne, ustawodawca wspowadza odmienne reguły; wspólnota jest ułomną osobą prawną
mała wspólnota mieszkaniowa
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz