Prawo cywilne - strona 56

Umowa przedwstępna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 854

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron. UMOWA PRZEDWSTĘPNA Umowa przedwstępna ( pactum de contraheno ) - jedna lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy, którą ustawa określa się mianem umowy przyrzeczonej - art. 389 ; umowa ta jest świadczeniem ( art. 353 ) i z...

Wykonanie i niewykonanie zobowiązań

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 546

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ I SKUTKI ICH NIEWYKONANIA - art. 471 - 497 Wykonanie zobowiązania następuje przez spełnienie świadczenia, tzn. przez pełne zaspokojenie interesu wierzyciela określonego w treści stosunku zobowiązaniowego; zobowiązania powinny być wyko...

Wzorce umów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 777

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron. WZORCE UMÓW - art. 384 - 385 4 wzorzec umowy - wszelkie jednostronne przygotowane z góry przed zwarcie umowy, gotowe klauzule umowne; jest on przeznaczony do wielokrotnego stosowania przez stronę, która go „ustaliła”; mogą zwierać tylko tego rodzaju posta...

Zobowiązania z umów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 910

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron. ZOBOWIĄZANIA Z UMÓW, KONTRAKTY JEDNO- I DWUSTRONNE, UMOWY WZAJEMNE, ITP. Umowa zobowiązaniowa - jak każda umowa - jest zawsze zgodnym oświadczeniem woli co najmniej dwóch stron. W związku z czym, z samej definicji należy ona do klasy czynności prawnych dw...

Zmiana wierzyciela lub dłużnika

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. Zdzisław Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1876

Oleniczak. Notatka składa się z 3 stron. ZMIANA WIERZYCIELA LUB DŁUŻNIKA - art. 509 - 526 1) Zmiana wierzyciela A) Zmiana wierzyciela (cesja ) - umowa zawieraną przez dotychczasowego wierzyciela (cedenta) z osobą trzecią (cesjonariuszem) , na mocy umowy której

Dobra osobiste osób prawnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 693

DOBRA OSOBISTE OSÓB PRAWNYCH W myśl art. 43 KC, przepisy o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych stosuje się odpowiednio do osób prawnych . Przykładowe dobra osobiste przysługujące osobom prawnym: dobra sława, nazwa, nietyka...

Dobra osobiste - środki ochrony

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 924

DOBRA OSOBISTE Atrybutem każdej osoby fizycznej są jej dobra osobiste. DOBRA OSOBISTE to termin odnoszący się do uznanych przez system prawny wartości, tj. wysoko cenionych stanów rzeczy, obejmujących fizyczną i psychiczną integralność człowieka jego indywidualność oraz godność i pozycje w społecze...

Forma czynności prawnych - Formy szczególn

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 819

FORMA CZYNNOŚCI PRAWNYCH Zasadą polskiego prawa cywilnego jest swoboda formy czynności prawnych. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, dopuszczalne jest wyrażenie oświadczenia woli przy pomocy jakiegokolwiek znaku . Dla pewnych czynn...

Hipoteka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1169

Hipoteka - tak jak zastawv służą do zabezpieczenia wierzytelności - H i Z są prawami akcesoryjnymi Definicja hipoteki : "w celu zabezpieczenia określonej wierzytelności wynikającej z określonego sotsunku prawnego można neruchmość obciążyć prawem na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspo...

Państwowe osoby prawne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1078

PAŃSTWOWE OSOBY PRAWNE Z woli ustawodawcy powołane są do realizacji określonych zadań o cechach gospodarczych i niegospodarczych. Państwowe osoby prawne majątkowo, a także strukturalnie powiązane są z państwem. SKARB PAŃSTWA Skarbem Państwa ( fiskus ) jest samo państwo występujące w charakterze p...