Wykonanie i niewykonanie zobowiązań

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykonanie i niewykonanie zobowiązań - strona 1 Wykonanie i niewykonanie zobowiązań - strona 2 Wykonanie i niewykonanie zobowiązań - strona 3

Fragment notatki:

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron.
WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ I SKUTKI ICH NIEWYKONANIA - art. 471 - 497 Wykonanie zobowiązania następuje przez spełnienie świadczenia, tzn. przez pełne zaspokojenie interesu wierzyciela określonego w treści stosunku zobowiązaniowego; zobowiązania powinny być wykonywane zgodnie z treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz - zasadom współżycia społecznego i jeżeli istnieje, również zgodnie ze zwyczajem - art. 354 1) Podmioty wykonywania zobowiązań Osoby wykonujące: dłużnik nie musi osobiście wykonywać świadczenia, może je wykonać ktokolwiek, byleby działał co najemnej z wiedza i tym samym za domniemanym przyzwoleniem dłużnika - a contrario , art. 356 § 2 wierzyciel może żądać osobistego świadczenia w myśl art. 356 § 1 , gdy wynika to z treści czynności prawnej, ustawy (np. art. 738) albo z właściwości świadczenia (związek między cechami indywidualnymi dłużnika, a jakością świadczenia, np. namalowanie portretu)
jeżeli świadczenie nie jest wykonywane przez właściwą osobę, wierzyciel może go nie przyjąć, bez ujemnych konsekwencji
Osoby przyjmujące: poza wierzycielem do osób uprawnionych do przyjęcia świadczenia nalezą osoby przez niego upoważnione, może ono wystąpić także ex post (potwierdzenie - art. 452 )
świadczenie spełnione do rąk osoby nieuprawnionej nie zawalania dłużnika ze zobowiązania; wyjątki: art. 452, art. 464 - jeżeli dłużnik świadczył osobie, która okazuje pokwitowanie wystawione przez wierzyciela, zwalnia go, chyba że działał w złej wierze
2) Przedmiot wykonania zobowiązania jeżeli strony nie umówią się inaczej, to dłużnik powinien z należytą starannością wykonać świadczenie, czyli wymagana jest staranność w stosunkach danego rodzaju; podwyższona staranność wymagana jest od osoby, która wykonuje zawodowo określoną działalność; art. 357 - jeżeli przedmiotem świadczenia są rzeczy oznaczone co do gatunku i ich jakość nie została oznaczona dłużnik powinien świadczyć rzeczy średniej jakości art. 450 - wierzyciel nie może odmówić przyjęcia części świadczenia przy świadczeniach podzielnych, chyba że naruszyłoby to jego interes (co musi udowodnić) art. 451 - gdy dłużnik zobowiązany jest do kilku jednorazowych świadczeń, a nie jest w stanie zaspokoić wszystkich, to on wskazuje które zobowiązanie chce najpierw wykonać, gdyby jednak dłużnik nie skorzystał z tego uprawnienia, inicjatywa w tym względzie przechodzi na wierzyciela (wskazuje w pokwitowaniu, na jakie zobowiązania świadczenia ma być zaliczone); jeżeli żaden z w/w sposobów nie został wykorzystany spełnione świadczenia zalicza się przede wszystkim na poczet długu (najdawniej) wymagalnego;


(…)


rodzaju i typu zobowiązań
zależą od przyczyny niewykonania zobowiązań
6) Dowody spełnienia świadczenia jeżeli świadczenie polega na czynieniu, ciężar dowodu spoczywa na dłużniku - art. 6 KC
art. 462 - dłużnik może żądać od wierzyciela pokwitowanie spełnienia świadczenia, pokwitowanie to może być wystawione także w szczególnej formie
art. 466 - z pokwitowaniem łączy się domniemanie prawne spełnienia oprócz świadczenia głównego również świadczenia okresowego wymagalnego wcześniej, oraz ewentualne należności uboczne
art. 456 - dłużnik spełniając świadczenie może żądać zwrotu dokumentu lub uczynienia w nim odpowiedniej wzmianki, a w razie utraty odpowiedniego pokwitowania jego utracenia
art. 463 - dłużnik może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia albo złożyć przedmiot świadczenia do depozytu
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz