Hipoteka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Hipoteka - strona 1 Hipoteka - strona 2 Hipoteka - strona 3

Fragment notatki:

Hipoteka - tak jak zastawv służą do zabezpieczenia wierzytelności - H i Z są prawami akcesoryjnymi
Definicja hipoteki : "w celu zabezpieczenia określonej wierzytelności wynikającej z określonego sotsunku prawnego można neruchmość obciążyć prawem na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia wierzytelności bez względu na to czyją stała się własnością, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi."
- nie przejęcie, zdobycie czy inne pierdoły z własnością - tylko ZASPOKOJENIE
- HIPOTEKA DZIAŁA ERGA OMNES dotyta nieruchomości - nie właścicieja jej.
- Ale niektóre wierzytelności osobite mają pierwszeństwo - przywileje egzekucyjne (a 1025 kpc)
powstanie: Umowa ( miedzy wierzycielem hipoteczny i wł. Nieruch- dłużnikiem - w jego prawie wł nic się nie zmienia nadal jest wł. n. Obciążonej H)
Umowa między wierzycielem H a osobą 3 na zabezpieczenie dłużnika( tzw. Dłużnik rzeczowy, bo jego rzecz ma dług hipoteczny).
Jeśli dłużnik ma dług osobisty i hipoteczny u tego samego Wierz. To niczego nie zmienia, to są oddzielne długi.
Dł. osobisty odpowiada póki żyje.
Dł rzeczowy -odpowiada póki ma wł rzeczy.
HIPOTEKA ZAWSZE JEST OKREŚLANA W $$$$$$$$$$$
dłużnik hipoteki i os3 dłużnik rzeczowy odpowiadają przed Wierz. IN SOLIDUM (Tzw. Solidarność nieprawidłowa- nieprawidłowa bo tutaj nie ma REGRESU - I os.3 ma gorzej)
Umowa- (a.245par2 kc)
Oświadczenie Wł Nieruchomości- === foram aktu notarialnego
ośw. Wierzyciela - zasada dowolności formy A 68 u 1 UKWiH [łączy zwyklą hipotekę i h.kaucyjną w jedno- dawniej - h.kaucyjna to h. Zabezpieczająca wierzytelność przyszłą lub nieistniejącą, gdy ustanawiano taką H w KW wpisywano- "sumę najwyższą" - nie znano sumy - to zmieniło się w "zabezpiecza do oznaczonej sumy"]
by powstała H - musi istnieć stosunek prawny- to jest minimum Jeżeli zabezpieczenie hipoteczne jest nadmierne, właściciel obciążonej nieruchomości może żądać zmniejszenia sumy hipoteki. 68 z indexem 1 konfiguracje podmiotowe: a) wierz- dł b) wierz- dł os. + dł. Rzecz. c) wierz- kilka wierzytalności z różnych stos praw. - 1 hipoteka
68 i2
kilku wierz - 1 hipoteka (służąca sfinansowaniu tego samego przedwsiewzięcia + zakres zabezpieczeń tych wierzytelności i samo przedsięwzięice)
Tutaj powołuje się ADMINISTRATORA HIPOTEKI (1 z wierzycieli/osoba 3)
- ustanawiany w umowie H
- AH realizuje umowę , oraz p i o Wierzycieli
- wpisywany do KW


(…)

…/wbrew woli dłużnika
-> musi być wpis do KW
->służy usprawnieniu egzekucji , jej podstawą jest tytuł wykonawczy.
-> hipoteka może być na wszystkich nieruchmościach dłużnika (to nie hł, wierzyciel określa tylko jakie cześci dł. Jaką nieruchmością
[ale 111i1 - "chyba że nieruchomości te są już obciążone inną hipoteką łączną albo stanowią własność dłużników solidarnych. "])
HP nie jest osteczna, jest nieprawomocna, na post. Zabezpeiczenia / decyzji prokuratora/ decyzji adm.
HP tworzy a 776 i 777 KPC
oraz Akty notarialne - które poddaje się egzekucji
[h. skarbowa przymusowa]
Przymusowa
H powstaje na post ordynacji podatkowej (a 34 i więcej) + oczywście wpis do KW
dawniej - pierwszeństwo przed innymi H
dziś!! -> TK orzekł że pierwszeństwa nie ma!
A36 O. Podatkowej - niekonstytucyjny
do HS i H stosuje…
…:
Sytaucja 1: gdy wierzytelność Obciążona nie wymgalna WS nic nie rząda od Dł2, ale jeśli Dł2 sam z siebie zaporponuje spłatę to:
-> oddaje do depozytu sądowego spłaca WS gdy ten już ma tytuł wykonwaczy
Sytuacja 2:
gdy WZ i WO są wymagalne WierzycielSub. Może się zwrócić do Dł2, i jeśli wie to egzekuje nieruchmość
Zapłata powoduje wygaśnięcie WO do wysokości uiszczonej sumy. (np. Ws chce 300, dł1…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz