HIPOTEKA - ZOBOWIĄZANIA REALNE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
HIPOTEKA - ZOBOWIĄZANIA REALNE - strona 1 HIPOTEKA - ZOBOWIĄZANIA REALNE - strona 2 HIPOTEKA - ZOBOWIĄZANIA REALNE - strona 3

Fragment notatki:

HIPOTEKA Ustawa z 06.07.1982 o księgach wieczystych i hipotece ( Art. 65- 112 ). HIPOTEKA- ( Art. 65 ) ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, służące zabezpieczeniu wierzytelności z tym skutkiem, że wierzyciel hipoteczny może zaspokoić się z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi każdoczesnego właściciela nieruchomości. Cel społeczno- gospodarczy: Jest to podstawowa forma rzeczowego zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych. Istniała już w czasach starożytnej Grecji i Rzymu. Rozwój przypadł na okres kapitalizmu. Wcześniej hipoteka zabezpieczała kredyt nieprodukcyjny ( z reguły lichwiarski ), przeznaczony na podtrzymanie podupadłych gospodarstw i na wydatki związane ze służbą wojskową, o tyle w kapitalizmie kredyt hipoteczny stał się przede wszystkim kredytem produkcyjnym. Udzielanie kredytu zabezpieczonego hipotecznie stało się narzędziem uzależnienia przemysłu i rolnictwa od kapitału przemysłowego. W krajach gospodarki nakazowo- rozdzielczej ( jak ZSRR ), w których doszło do pełnego upaństwowienia ziemi, hipoteka przestała istnieć ze względu na brak właściwego dla niej przedmiotu zabezpieczenia. Natomiast w PRL utrzymała się, ze względu na to, iż przeważająca większość ziemi pozostała w rękach prywatnych. Konstrukcja hipoteki: 1) ograniczone prawo rzeczowe - WIERZYCIEL HIPOTECZNY, - WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI OBCIĄŻONEJ 2) przedmiotem może być a) zasada: nieruchomość - jedna nieruchomość, ściśle określona ( ZASADA SZCZEGÓŁOWOŚCI HIPOTEKI ) i to tylko taką, która ma księgę wieczystą ( zob. niż. ).Rozciąga się na części składowe, przynależności i niektóre roszczenia okresowe- zob. niż.. - kilka nieruchomości ( Art. 76 )- może mieć dwie formy - HIPOTEKA ŁĄCZNA- w przypadku podziału nieruchomości obciążonej, hipoteka obciążająca dotychczas nieruchomość obciąża wszystkie powstałe przez podział ( ZASADA NIEPODZIELNOŚCI HIPOTEKI ), Jednak w razie sprzedaży części nieruchomości obciążonej hipoteką, zarówno sprzedawca lub kupujący mogą żądać, aby wierzyciel zwolnił tę część od obciążenia, jeżeli jest ona stosunkowo nieznaczna, a wartość pozostałej części nieruchomości zapewnia wierzycielowi dostateczne zabezpieczenie. Z kolei wierzyciele mogą żądać aby kwota uzyskana za sprzedaży powinna im być wypłacona wg pierwszeństwa służących im hipotek ( Art. 90 ). Podziałem nieruchomości- wg SN będzie również ustanowienie w niej odrębnej własności lokali, gdyż zamiast jednej nieruchomości ( gruntowej ) powstaje w ten sposób wiele nieruchomości mniejszych- lokalowych. Jeśli taka nieruchomość była zabezpieczona hipoteką, to obciążona ona w całości nieruchomości lokalowe jako hipoteka łączna.

(…)

… ).
- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
- wierzytelność zabezpieczona hipoteką ( WIERZYTELNOŚĆ HIPOTEKOWANA )- tzw. SUBINTABUAT ( PRAWO PODZASTAWU )- 1081 - 1085.
Istota tej instytucji polega na tym, że:
- wierzyciel mające takie zabezpieczenie może, korzystając pośrednio z praw przysługujących jego dłużnikowi względem właściciela obciążonej nieruchomości żądać zapłaty wprost od dłużnika wierzytelności…
… do depozytu sądowego, zrzekając się uprawnienia do odebrania jej z powrotem, jeśli:
- wierzytelność zabezpieczona hipoteką jest wymagalna,
- wierzyciel dopuszcza się zwłoki albo:
- zaspokojenie go napotyka trudności.
d) konfuzja,
e) wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej bez ważnej podstawy prawnej z upływem 10 lat od jej wykreślenia, jeśli w tym czasie nie nastąpiło przywrócenie wpisu. PRAWO POSUWANIA…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz