Prawo rzymskie - strona 56

Kazusy V

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1281

Dajczak. Notatka składa się z 1 strony. 9. Paulus 21 komentarza do edyktu (D.6.1.33) s.82 Fragment tekstu pochodzi z Libri ad edictum Iuliusa Paulusa - wybitnego prawnika okresu późnokla- sycznego, asystenta Papiniana po którym przejął urząd prefekta pretorii w czasie panowania dynastii

Kazusy VI

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1337

Dajczak. Notatka składa się z 2 stron. 12. Javolenus, księga pierwsza posteriores Labeona (D.29,2,60) Ojciec ustanowił syna jedynym spadkobiercą, rozporządzając, by - jeśli on nie będzie spadkobiercą - wolnym i spadkobiercą został niewolnik. Syn, [powołując się na to] że ojciec był chory umysłowo...

Legaty

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1225

Dajczak. Notatka składa się z 2 stron. PRZYSPORZENIA KOSZTEM SPADKU  Legat --- tylko w testamencie i tylko przy użyciu określonych słów    Legaty (podział zasadniczy):    legat windykacyjny      „Tycjuszowi człowieka Stuchusa daję, zapisuję”      „niech Marek zabierze Diona”      „niech Sejusz we...

Kodycyl od czasów Augusta

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1071

Dajczak. Notatka składa się z 1 strony. Kodycyl --- od czasów Augusta Idea: pewne rozporządzenia na wypadek śmierci można zawrzeć nie tylko w testamencie, ale i w formie prośby w nieformalnym liście - kodycylu (codicili), skierowanym do spadkobi...

Wstęp do prawa rzymskiego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. W. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1113

W. Dajczak. Notatka składa się z 3 stron. 1.1. - 1.2. Punkty wstępne, mało istotne, wypisane tylko podstawowe informacje. Europejska kultura, jako wtórna, stoi na trzech filarach: filozofii greckiej, prawie rzymskim i religii chrześcijańskiej. Prawo rzymskie przetrwało nie tylko własną instytucję...

Historia-prawo rzymskie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. W. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2135

W. Dajczak. Notatka składa się z 3 stron. 1.5 ( bez 1.5.1. , 1.5.4. , 1.5.6. ) 1.5.2. Prokulianie i Sabinianie to szkoły prawa, zwane scholae lub sectaei wywodzące się od Labeona, Nerwy Starszego i Prokulusa oraz Kapitona, Sabinusa i Longinusa. Szkoły stanowiły prawdopodobnie luźne zgrupowania ad...

Glosatorzy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. W. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2898

W. Dajczak. Notatka składa się z 6 stron. 1.8.2. (1.8.2.1.1. oraz 1.8.2.1.2. , 1.8.2.3 do 1.8.2.5 oraz 1.8.2.7.) oraz 1.8.3 (1.8.3.1 oraz 1.8.3.2) Glosatorzy szkoła glosatorska założona została w Bolonii przez uniwersyteckiego nauczyciela praktyki prawa i retoryki - Ireniusza działa od połowy X...

Podziały czynności prawnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. W. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 980

W. Dajczak. Notatka składa się z 4 stron. 2.1. (2.1.1.1. , 2.1.1.2. , 2.1.3.) Rzymianie nie określili definicji czynności prawnej, czasami w tekstach prawnych, czasami w tekstach prawnych pojawia się wyraz negotium Podziały czynności prawny...

Pozaprocesowa ochrona praw prywatnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. W. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1617

W. Dajczak. Notatka składa się z 4 stron. 2.2.1. Pozaprocesowa ochrona praw prywatnych: Pomoc własna pierwsza, pierwotna ochrona pozaprocesowa wywodzi się z prawa talionu dzieli się na defensywną i ofensywną vim vi repelle vicet ~ siłą godzi się odpierać siłę granice obrony koniecznej: adekwa...

Proces republikański

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. W. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1211

W. Dajczak. Notatka składa się z 4 stron. 2.2.2. (2.2.2.2. , 2.2.2.4. , 2.2.2.6.) Historyczny rozwój procesu: Ordo iuciorum privatorum (proces republikański) : legisakcyjny oparty o skomplikowane actio dwufazowy formuralny oparty o przyznawane formułki wyparł proces legisakcyjny dwufazowy z...