Prawo rzymskie - strona 55

Zobowiązania z deliktu i jak gdyby z deliktu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

C. ZOBOWIĄZANIA Z DELIKTU I JAK GDYBY Z DELIKTU $ 143. Ogólna charakterystyka zobowiązań z deliktu. Crimina publica - przestępstwa publiczne, np. zdrada państwa, uchylenie się od służby wojskowej, zamordowanie człowieka wolnego, umyślne podpalenie - godziły w interesy ogółu - podlegały represji...

Fideikomisy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2387

Dajczak. Notatka składa się z 2 stron. FIDEIKOMISY    fideikomis = zapis powierniczy (powierzenie czegoś komuś)  początkowo – tylko obowiązek moralny   (od Augusta – ochrona prawna)    fideikomis --- duża popularność  (głównie – ponieważ legaty można było ustanowić tylko w ściśle  określonej form...

Kazusy 1

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1652

Dajczak. Notatka składa się z 3 stron. G. 2,78 własność obrazu namalowanego na cudzym podłożu większość podporządkowuje się zasadzie superfieces solo cedit (ALE: obraz wyjątkiem) mniej wartościowe przyłącza się bardziej wartościowemu rzecz niematerialna uznana jako rzecz główna (malarze zarabi...

Kazusy 2

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2597

Dajczak. Notatka składa się z 3 stron. D.7.5.3. spór nie jest między szkołami (Prokulianie- Proculus i Nerva, Sabinianie- Cassius) stan faktyczny: ktoś zapisał wierzytelność problem prawny- czy można zapisać użytkowanie? użytkowanie jest r...

Kazusy 3

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1365

Dajczak. Notatka składa się z 3 stron. D.40.5.50 stan faktyczny- dwa zapisy o niewolniku - legat- wolny z mocy prawa - fideikomis- niewolnik jego wyzwoleńcem, fidiekomisariusz jego patronem Scaevola- późniejszy zapis ważniejszy (testator ...

Kazusy I

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1407

Dajczak. Notatka składa się z 2 stron. 1. D. 41, 3. 30 (s. 72) Fragment pochodzi z justyniańskich Digestów: księga 41, tytuł 3, fragment 30. Znajduje się on we wspomnianej kompilacji w części dotyczącej zasiedzeń. Pierwotnym źródłem powyższego tekstu jest libro ad Sabinum Pomoponiusza - prawnika ...

Kazusy II

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1232

Dajczak. Notatka składa się z 1 strony. 3. Gaius 2,78 (s. 78) Powyższy fragment jest autorstwa tajemniczego prawnika Gaiusa, który żył i tworzył w II w n. e. i pochodzi z najsłynniejszego jego dzieła - spełniających rolę podręcznika Instytucji w których znajduje się on w księdze drugiej, tytule 7...

Kazusy III

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1505

Dajczak. Notatka składa się z 1 strony. 5. I.2.1.25 (s. 80) Tekst pochodzi z księgi drugiej, tytułu pierwszego, fragmentu 25 Instytucji justyniańskich. Nie wspo- mina on o żadnych konkretnych jurystach, przywołuje jedynie spory między szkołą prokuliańską a szkołą sabiniańską. Gaius o stanowisku p...

Kazusy IV

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1218

Dajczak. Notatka składa się z 2 stron. 7. Pomponiusz 33 komentarza do dzieł Sabinusa (D.41.1.28) s. 76 Fragment pochodzi z justyniańskich Digestów: księga 41, tytuł 1, fragment 28. Znajduje się on we wspomnianej kompilacji w części dotyczącej zasiedzeń. Pierwotnym źródłem powyższego tekstu jest l...