Postępowanie cywilne - strona 55

Wzór-Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1141

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZE ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH 1. Wniosek do (dokładne oznaczenie administratora danych) 2. Wnioskodawca (nazwa firmy i jej siedziba albo nazwisko, imię i adres zamieszkania wnioskodawcy, ew. NIP oraz nr REGON) 3. Podstawa prawna upoważniająca do pozyskania...

Wzór-Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 749

, dnia Urząd Skarbowy w Wydział Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych Wnioskodawca: Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej Wnoszę o umorzenie zaległości podatkowej powstałej z tytułu wraz z należnymi odsetkami. Łączna kw...

Wzór-Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

dnia Kierownik Urzędu Rejonowego w Wnioskodawca: zam. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu W oparciu o przepis art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89, poz. 415 z późn. zm.) wnoszę o ustalenie warunków zabudowy...

Wzór-Wniosek o uzupełnienie decyzji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1036

Brzeg, 10.10.2000 r. Wójt Gminy Brzeg Wnioskodawca: Jan Nowak Popielowice 5 Brzeg Wniosek o uzupełnienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Wnoszę o uzupełnienie decyzji z 1.1...

Wzór-Wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1113

Wrocław, 10.09.2000 r. Urząd Skarbowy we Wrocławiu Wnioskujący: Jan Nowak ul. Nowacka 1 56-555 Wrocław sgn. 123/00 WNIOSEK O WSTRZYMANIE WYKONALNOŚCI DECYZJI Z 26 SIERPNIA 2000 R Wnoszę o wstrzymanie wykonalności decyzji z 26.08.2000 r. w sprawie jak wyżej, orzekającej o odpowiedzialności pod...

Wzór-Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756

dnia Kierownik Urzędu Rejonowego w   Wnioskodawca: zam. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę W oparciu o art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlan...

Wzór-Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Wrocław, 11 października 2000 r. Wojewoda dolnośląski we Wrocławiu   Wnioskodawca: Jan Nowak zam. we Wrocławiu ul. Nowacka 1 Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków Wnoszę o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków z mojej uboj...

Wzór-Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 791

dnia Kierownik Urzędu Rejonowego w Wnioskodawca: zam. Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę W oparciu o art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) wnoszę o wydanie decyzji o pozwolen...

Wzór-Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1750

dnia   Kierownik Urzędu Rejonowego w     Wnioskodawca: zam.   Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego W oparciu o przepis art. 55, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późn. zm.) wnoszę o udzielenie pozwolenia na użytkowanie ...

Wzór-Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1288

Wrocław, 11 października 2000 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Nieruchomości, Zezwoleń i Koncesji w Warszawie Wnioskodawca: Gustaw Nehring zam. 33666 Monachium, Niemcy, Salatstr. 3, Pełnomocnik: Andrzej Kowal ul. Kowalska 5, Wrocław Wniosek o wydanie zezwolenia na n...