Wzór-Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór-Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków - strona 1

Fragment notatki:

Wrocław, 11 października 2000 r.
Wojewoda dolnośląski
we Wrocławiu
 
Wnioskodawca: Jan Nowak
zam. we Wrocławiu
ul. Nowacka 1
Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków Wnoszę o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków z mojej ubojni do rzeki Odry, przepływającej obok mojego zakładu. Uzasadnienie W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jest konieczne odprowadzanie powstałych ścieków. Jedyną i realną za razem możliwością jest odprowadzanie powstałych ścieków do rzeki Odry. Ścieki po wstępnej obróbce w zakładzie spełniać będą wszelkie wymagania przewidziane w rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzone do wód lub do ziemi.
Wstępne badania przeprowadzone przez laboratorium przy WIOŚ pozwala sądzić, że określone przepisami normy nie zostaną przekroczone.
Wobec powyższego wnoszę o przeprowadzenie postępowania wodno prawnego i wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków. Podstawą wniosku jest treść art. 20 ust. l ustawy z 24.10.1974 r. - Prawo wodne.
Jan Nowak
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz