Ubojnia

note /search

Organizacyjne ćwiczenia i wymogi

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Higiena mięsa i zwierzat rzeźnych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1491

także wole. „Ubojnia” oznacza zakład dokonujący uboju i patroszenia zwierząt, których mięso jest przeznaczone...

Wykład - ubój zwierząt, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Towaroznastwo surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 840

w miejscach do tego przeznaczonych zwanych rzeźniami. Zwierzę kręgowe w ubojni może zostać zabite...

Wykład - drób rzeźny, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Towaroznastwo surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1533

do 17 tygodni. Drób rzeźny kierowany do ubojni powinien spełniać następujące wymagania: pochodzić...

Wykład - wady i uszkodzenia skór, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Towaroznastwo surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1204

się te powstałe w czasie chowu zwierząt i podczas transportu do ubojni. Najważniejszą kategorię pochodzącą...

Wykład - analiza SWOT dla drobiu, sem II

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Towaroznastwo surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2387

oraz średniego nadzoru w ubojniach i przetwórniach *szybki rozwój liderów branży *koncentracja ubojów...

Ścieki przemysłowe

 • Politechnika Gdańska
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 945

problemy z sedymentacją piana biologiczna •ChZT/BZT5 -1,5 dla ubojni -2 –3 komunalne -> 5 farbiarstwo...

Biznes plan - zakłady mięsne

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 231
Wyświetleń: 5726

takimi jak: „PAK” Toruń (producent etykiet); Ubojnia Drobiu w Łodzi; „Geomasz” w Wałbrzychu (ubój bydła...