Wykład - analiza SWOT dla drobiu, sem II

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2569
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - analiza SWOT dla drobiu, sem II - strona 1 Wykład - analiza SWOT dla drobiu, sem II - strona 2

Fragment notatki:

Analiza SWOT
Do silnych stron branży drobiarskiej w Polsce można zaliczyć:
*znaczny potencjał produkcyjny
*wysokie kwalifikacje producentów żywca drobiowego i ich doświadczenie
*chłonny krajowy rynek zbytu
*zakończenie procesów prywatyzacji
*reaktywnie wysoki standard technologiczny i sanitarny firm liderów branżowych
*szeroki asortyment i wysoka jakość oferty towarowej , w tym również przetworów z drobiu
*rosnący stale eksport mięsa i przetworów z drobiu *wysokie kwalifikacje pracowników oraz średniego nadzoru w ubojniach i przetwórniach
*szybki rozwój liderów branży
*koncentracja ubojów i przetwórstwa
*powstawanie i rozwój grup kapitałowych i rozszerzenie więzi organizacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami
*postępujące uprzemysłowienie ubojów i przetwórstwa *nowe kanały zbytu wymuszające zmiany w produkcji
*brak interwencji na rynku drobiarskim
Słabe strony:
*rozdrobnienie produkcji żywca drobiowego
*niejednolitość jakościowa surowca
*brak zintegrowania pionowego branży *niedostateczny jeszcze zasięg informacji rynkowej
*trudne warunki inwestowania
*drogi kredyt , wysokie koszty modernizacji
*mała stabilność rynku drobiarskiego
*zbyt mała koncentracja ubojów i przetwórstwa w relacji krajów Europy Zachodniej
*niską przeciętna rentowność produkcji i przetwórstwa
*mała zdolność generowania własnego kapitału
*mała skuteczność egzekwowania przepisów i brak tradycji poszanowania wzajemnych zobowiązań *niedorozwój otoczenia instytucjalnego przetwórstwa drobiu i jaj
Szanse:
*relaktywnie wysokie mimo zwolnienia tępo rozwoju gospodarczego
*wysoka elastyczność dochodowa popytu na mięso drobiowe
*korzyści komparatywne ujawniające się w produkcji zwłaszcza dużego drobiu
*regulacja ustawy weterynaryjnej ograniczające nieuczciwą konkurencje na rynku drobiarskim
*wzrost spożycia drobiu wynikają ze zmiany struktury konsumpcji mięsa i jego przetworów *obniżenie kosztów produkcji dzięki nowym bardziej wydajnym genotypom drobiu i lepszej technologii i organizacji produkcji *nasilenie działań marketingowych
*duży potencjalny rynek zbytu na wschodzie dla produktów prostych i relatywnie tanich *przyszła integracja w Unii Europejskiej
Zagrożenia:
*te elementy polityki rządu , które skutkują wysokimi cenami zbóż i pasz
*okresowe wahania koniunktury na rynku drobiarskim
*stopniowa produkcja korzyści komporatywnych związanych z niską opłata pracy wynikającą ze wzrostu płac jak i bardzo wysokich narzutów na prace

(…)

… stabilności wschodnich rynków zbytu przy dużym ich znaczeniu *brak polityki państwa zmierzającej do ograniczenia rynku , jakie niesie eksport produktów drobiarskich na wschód
*integracja z UE
*nacisk środowiska drobiarskiego na wzrost protekcjonizmu *zmiany w handlu detalicznym wymuszające zmiany systemu sprzedaży szczególnie przez przetwórnie drobiu
*wysokie , przeważające znacznie stopę inflacji , koszty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz