Organizacyjne ćwiczenia i wymogi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacyjne ćwiczenia i wymogi - strona 1 Organizacyjne ćwiczenia i wymogi - strona 2 Organizacyjne ćwiczenia i wymogi - strona 3

Fragment notatki:


HIGIENA MIĘSA I ZWIERZĄT RZEŹNYCH SPRAWY ORGANIZACYJNE Tryb zajęć: ćwiczenia-wykłady
Plan zajęć wisi - sprawdzian!
4 tygodnie zajęć stacjonarnych - wyjazd w połowie kwietnia/maja
Badania lekarskie - SANEPID ul. Składowa - szczegóły w Internecie
Strój 3 białe fartuchy, buty gumowe (białe), czepki!!
Wakacje - 2. tyg. praktyki - samodzielna organizacja ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 178/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 28 stycznia 2002 r.
Dziennik Urzędowy Wspólnoty Europejskiej 1.2.2002 L 31/1
ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z dnia 27 września 2006 r.)
Dz.U.06.171.1225 BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI * - ogół warunków, które muszą być spełniane, dotyczących w szczególności:
stosowanych substancji dodatkowych i aromatów,
poziomów substancji zanieczyszczających,
pozostałości pestycydów,
warunków napromieniania żywności,
cech organoleptycznych,
i działań, które muszą być podejmowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu żywnością
w celu zapewnienia zdrowia i życia człowieka
* - z Rozp. WE 178/2002 ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 853/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r.
ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego „ Mięso ” oznacza jadalne części zwierząt określonych w punktach 1.2-1.8, w tym krew.
„ Domowe zwierzęta kopytne ” to bydło domowe (w tym gatunki Bubalus bubalis oraz Bison bison ), świnie, owce, kozy, hodowlane zwierzęta nieparzystokopytne.
„ Zajęczaki ” oznaczają króliki, zające szaraki i przeżuwacze ( ?? ). text ang: rodents- gryzonie - nutrie
Lagomorpha: Leporidae - zajacowate (zajac i królik), Ochotonidae - szczekuszkowate
„ Zwierzęta łowne ” to:
- dzikie zwierzęta kopytne i zajęczaki oraz inne ssaki lądowe, łowione do celów spożycia przez ludzi i uznawane za zwierzęta łowne na mocy właściwego prawa danego Państwa Członkowskiego, w tym ssaki żyjące na terytoriach zamkniętych w warunkach zapewniających im swobodę, zbliżonych do warunków, w jakich żyją zwierzęta łowne;
oraz - dzikie ptactwo łowione do celów spożycia przez ludzi.
„ Zwierzęta dzikie utrzymywane przez człowieka

(…)

… ograniczeniami związanymi ze zdrowiem zwierząt lub zdrowiem publicznym, z wyjątkiem przypadków uzyskania zgody właściwych władz;
były czyste;
były zdrowe, w zakresie możliwym do stwierdzenia przez przedsiębiorstwo sektora spożywczego;
oraz
w chwili przybycia do ubojni, znajdowały się w zadowalającym stanie w zakresie ich dobrostanu.
SEKCJA III: INFORMACJE DOTYCZĄCE ŁAŃCUCHA POKARMOWEGO
Przedsiębiorstwa sektora spożywczego prowadzące ubojnie zobowiązane są, w miarę potrzeb, występować o udzielenie, gromadzić, sprawdzać i opracowywać informacje dotyczące łańcucha pokarmowego określone w niniejszej sekcji, w odniesieniu do wszystkich zwierząt poza zwierzętami łownymi, wysyłanych lub przeznaczonych do wysyłki do ubojni.
Podmioty prowadzące ubojnie nie mają obowiązku przyjmować zwierząt do ubojni, chyba że wystąpiły…
…. dodatkowe nacinanie (poza planem) analizy organoleptyczne - konsystencja, barwa (???!) zapach, smak
analizy laboratoryjne
Plan badania węzłów chłonnych
oglądanie
omacywanie
nacinanie
ROZPORZĄDZENIE
(WE) NR 854/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego…
… SZÓSTEGO TYGODNIA ŻYCIA
Tusze i narządy wewnętrzne bydła powyżej szóstego tygodnia życia poddaje się następującym procedurom badania poubojowego:
1. oględziny głowy i gardła; nacięcie i zbadanie węzłów chłonnych żuchwowych, zagardłowych i przyuszniczych (Lnn, mandibulares, retropharyngiales et parotidei); zbadanie mięśni żwaczy zewnętrznych, w których muszą zostać wykonane dwa nacięcia równoległe…
… bezgrzebieniowych.
„Tusza” oznacza cały korpus ubitego zwierzęcia po wypatroszeniu.
Podroby” to świeże mięso inne niż mięso tuszy, w tym wnętrzności i krew.
„Wnętrzności” oznaczają podroby z klatki piersiowej, jamy brzusznej i jamy miednicy, łącznie z tchawicą i przełykiem, a u ptaków także wole.
„Ubojnia” oznacza zakład dokonujący uboju i patroszenia zwierząt, których mięso jest przeznaczone do spożycia…
… przechowuje się obornik lub treść przewodu pokarmowego, do tego celu musi zostać wyznaczony specjalny obszar lub miejsce.
W zakładzie musi znajdować się odpowiednio wyposażone, zamykane na klucz miejsce lub pomieszczenie, w razie konieczności, do wyłącznego użytku służb weterynaryjnych.
ROZDZIAŁ IV: HIGIENA UBOJU
Przedsiębiorstwa sektora spożywczego prowadzące ubojnie, w których dokonuje się uboju…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz