Wzór-Wniosek o rozstrzygnięcie sporu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór-Wniosek o rozstrzygnięcie sporu - strona 1

Fragment notatki:

Wrocław, 22.07.2000 r.
Wojewoda Opolski
w Opolu
Wnioskodawca: Jan Nowak
ul. Nowacka 1
56-555 Wrocław
WNIOSEK O ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU O WŁAŚCIWOŚĆ ORGANU Wnoszę o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego zaistniałego pomiędzy Starostą Powiatowym we Wrocławiu a Starostą Powiatowym w Opolu w sprawie wydania pozwolenia budowlanego.
Uzasadnienie W dniu 30 stycznia złożył do starosty wrocławskiego wniosek o wydanie pozwolenia budowlanego dla projektowanej budowy domu wraz warsztatem na nieruchomości o powierzchni 8 ha, obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów numerami 221 o powierzchni 5 ha i nr 123 o powierzchni 3 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr 1234. Starosta wrocławski odmówił wydania pozwolenia budowlanego uznając, że działka oznaczona nr 221 położona jest w powiecie opolskim i tamtejszy starosta winien wydać pozwolenie, ponieważ część nieruchomości znajduje się w jego obszarze działania.
Wobec zaistniałej sytuacji zwróciłem się wnioskiem do starosty opolskiego z uzasadnieniem wskazanym przez starostę wrocławskiego.
Starosta opolski orzekł, że właściwy do wydania pozwolenia jest starosta wrocławski, gdyż projektowany dom jednorodzinny znajduje się w jego obszarze działania, zaś w gestii właściwości starosty opolskiego leży wydanie pozwolenia na posadowienie budynków warsztatowych. Jednakże uznał, że budynek mieszkalny jest ważniejszy niżeli budynki gospodarskie i pozwolenie powinien wydać starosta wrocławski.
W zaistniałej sytuacji do dnia dzisiejszego nie uzyskałem wnioskowanego pozwolenia budowlanego. W tej sytuacji na zasadzie art. 22 k.p.a. proszę o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu kompetencyjnego i wskazanie właściwego organu do podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie.
Jan Nowak
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz