Wzór-Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór-Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania - strona 1

Fragment notatki:

................... dnia ............................
Kierownik Urzędu Rejonowego
w ...............................................
Wnioskodawca:
........................................................
zam. ............................................... Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu W oparciu o przepis art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89, poz. 415 z późn. zm.) wnoszę o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..........................................................................
Powyższą inwestycję zamierzam realizować na będącej moją własnością nieruchomości położonej w................................................................. składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr .......................... o powierzchni ....................... m 2 oraz nr..................... o powierzchni ................... m 2 .     ......................................................................... Podpis ..................................................... Załączniki: 1. mapa terenu objętego wnioskiem 2. plan inwestycji wraz z parametrami technicznymi oraz planem zagospodarowania terenu 3. opinie dysponentów sieci wodociągowej, gazowej i elektrycznej ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz