Decyzja o warunkach zabudowy.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Decyzja o warunkach zabudowy. - strona 1

Fragment notatki:

Mając w planach inwestycję polegającą na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, konieczne staje się złożenie wniosku o ustalenie warunków zabudowy. Aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy należy spełnić łącznie następujące przesłanki:
co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
teren ma dostęp do drogi publicznej;
istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
Decyzję o warunkach zabudowy wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, czyniąc to po uprzednim uzgodnieniu z określonymi organami np. wojewódzkim konserwatorem zabytków. Decyzja o warunkach zabudowy ma charakter decyzji administracyjnej. Celem uzyskania decyzji należy więc złożyć wniosek do właściwego organu wraz z kompletem załączników m. in. kopią mapy sytuacyjno-wysokościowej, wypisem z rejestru gruntów nieruchomości objętej inwestycją oraz działek do niej przyległych.


(…)

… terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
Decyzję o warunkach zabudowy wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, czyniąc to po uprzednim uzgodnieniu z określonymi organami np. wojewódzkim konserwatorem zabytków. Decyzja o warunkach zabudowy ma charakter decyzji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz