Prawo cywilne - strona 54

Unifikacja prawa cywilnego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 504

Unifikacja prawa cywilnego Druga Rzeczpospolita Na skutek rozbiorów Polski różne części kraju znajdowały się pod wpływem różnych systemów prawnych. Z tego punktu widzenia można wyodrębnić cztery zasadnicze obszary prawne: Ziemie centralne (Królestwo Polskie tzw. Kongresowe powstałe po traktacie wie...

Ustalenie stanu faktycznego sprawy-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1120

Ustalenie stanu faktycznego sprawy I. Reguły dowodowe Dowody na tym etapie związek z drugim elementem modelu, gdyż sąd (i in. organy stosujące prawo) musi prowadzić postępowanie w celu ustalenia faktów doniosłych z punktu widzenia obowiązującego systemu prawnego ; ustalić jakiś fakt to uznać za pra...

Wady oświadczenia woli-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 581

WADY OŚWIADCZENIA WOLI I. Uwagi ogólne koncepcja wad oświadczenia woli wykształciła się w XX wieku na gruncie „teorii woli”, ale początkowo była zawężona jedynie do stanów psychiki. W aktualnym stanie prawnym uwzględniono elementy społeczne (dobra wiara i interesy osób przyjmujących oświadczenie wo...

Ważniejsze rodzaje norm i przepisów prawa cywilnego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

Ważniejsze rodzaje norm i przepisów prawa cywilnego I. Uwagi ogólne Struktura normy prawnej hipoteza (poprzednik) wskazuje adresata oraz okoliczności zastosowania normy; dyspozycja (następnik) wskazany jest normatywny skutek prawny (nakazane zachowanie się adresata normy); sankcja (wskazanie, jak p...

Wnioskowanie z norm o normach-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 623

Wnioskowanie z norm o normach Pojęcie normy, które zostały wywnioskowane z norm wyinterpretowanych → uważane za obowiązujące ; reguły wnioskowania - ustalone przez doktrynę , oparte na założeniu „racjonalności ustawodawcy” ; wg klasycz...

Wykładnia prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1148

Wykładnia prawa Uwagi wstępne wykładnia to swoisty proces myślowy polegający na ustalaniu właściwego znaczenia tekstów prawnych, stanowiących podstawę do zrekonstruowania poszukiwanej normy prawnej ; dokonuje sąd jedynie w zakresie konieczny...

Bezpodstawne wzbogacenie - Nienależne świadczenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1323

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. BEZPODSTAWNE WZBOGACENIE Bezpodstawne wzbogacenie - jest to przesunięcie majątkowe, które nastąpiło bez uzasadnionej w świetle obowiązującego systemu prawnego podstawy, wówczas ten kto wartość jakąś utracił może żądać jej zwrotu od tego, na kogo ona bezpo...

Dłużnicy i wierzyciele

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 882

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. WIELOŚĆ DŁUŻNIKÓW ALBO WIERZYCIELI art. 366 - 383 1) Solidarność dłużników (bierna) wzmacnia pozycję wierzyciela, ułatwia mu realizację jego wierzytelności i stwarza silne zabezpieczenie w postaci odpowiedzialności majątkowej ponoszonej przez kilku dłużni...

Dodatkowe zastrzeżenia umowne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1008

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. DODATKOWE ZASTRZEŻENIA UMOWNE 1) Zadatek - p ewna suma pieniężna lub rzecz dana przy zawarciu umowy - art. 394 § 1 KC ; jest to element czynności prawnej - zastrzeżenie, o charakterze realnym; wysokość zadatku nie jest uregulowana, nie może on przekraczać...

Naprawienie szkód

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 917

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron. ŚWIADZCZENIE ZMIERZAJĄCE DO NAPRAWIENIA SZKODY Jeżeli spełnia się przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej osoba odpowiedzialna zobowiązana jest naprawić poszkodowanemu szkodę. Świadczenie to może pełnić różne funkcje społeczne: funkcja kompensacyjna ...