Bezpodstawne wzbogacenie - Nienależne świadczenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1519
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezpodstawne wzbogacenie - Nienależne świadczenie  - strona 1 Bezpodstawne wzbogacenie - Nienależne świadczenie  - strona 2 Bezpodstawne wzbogacenie - Nienależne świadczenie  - strona 3

Fragment notatki:

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron.
BEZPODSTAWNE WZBOGACENIE Bezpodstawne wzbogacenie - jest to przesunięcie majątkowe, które nastąpiło bez uzasadnionej w świetle obowiązującego systemu prawnego podstawy, wówczas ten kto wartość jakąś utracił może żądać jej zwrotu od tego, na kogo ona bezpodstawnie przeszła - art. 405 ;
Zgodnie z założeniami instytucji bezpodstawnego wzbogacenia wskazuje się na przesłanki powstania roszczenia z tego tytułu : wzbogacenie jednego podmiotu - polega na uzyskaniu jakiejś korzyści majątkowej w dowolnej postaci; może polegać nie tylko na zwiększeniu aktywów, ale także na zmniejszeniu pasywów lub na oszczędzeniu wydatków (liczy się tu także posiadanie w dobrej wierze), wiedza ni wola nie ma tu znaczenia; zubożenie drugiego podmiotu - musi przybrać postać majątkową i może polegać na:
nieopłacalnym świadczeniu usług przez zubożonego lub na naruszeniu przysługujących mu praw
utracone korzyści
wykonywanie cudzego zobowiązania, jeżeli zubożony działał w błędnym przeświadczeniu, że spełnia własne zobowiązanie związek między wzbogaceniem a zubożeniem - korzyść majątkowa musi być uzyskana kosztem drugiej osoby; nie rozumiemy związku przyczynowego jak w wypadku odpowiedzialności odszkodowawczej; wzbogacenie po jednej stronie, a zubożenie po drugiej - to jedynie współwystępujące zjawiska kauzalne uzależnione od jakiś innych zdarzeń; należą tu w szczególności:
działanie samego zubożonego, np. budowa na cudzym gruncie z własnych materiałów
działanie wzbogaconego, np. budowa na własnym gruncie z cudzych materiałów
działanie osoby trzeciej, np. sprzedaż przez komornika rzeczy nie należącej do dłużnika
zdarzenie nie będące działaniem ludzkim, np. nurt rzeki przerzuca część gruntu między sąsiadami bezpodstawność wzbogacenia - wzbogacenie kosztem zubożonego musi nastąpić bez podstawy prawnej; podstawę prawną stanowią: czynności prawne, decyzje administracyjne lub inne zdarzenia prawne określone w przepisach, anie np. kryteria moralne;
Przy bezpodstawnym wzbogaceniu, wzbogacony staje się dłużnikiem, a zubożony wierzycielem. Nienależne świadczenie - skonstruowane jako szczególny przypadek bezpodstawnego wzbogacenia; wzbogacony uzyskuje w ty przypadku korzyść w następstwie działania zubożonego podjęte przez niego w celu wykonania określonego zobowiązania, a więc zaspokojenie wierzyciela - art. 410 § 1 ; bezpodstawność wzbogacenia polega na tym, ze w rzeczywistości wzbogaconemu nie należy się korzyść otrzymana od zubożonego jako jego świadczenie;
Przypadki w których zubożonemu przysługuje roszczenie o zwrot nienależytego świadczenia ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz