Pojęcie bezpodstawnego wzbogacenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie bezpodstawnego wzbogacenia - strona 1 Pojęcie bezpodstawnego wzbogacenia - strona 2

Fragment notatki:

Pojęcie bezpodstawnego wzbogacenia I. Uwagi wstępne Bezpodstawnym wzbogaceniem jest uzyskanie korzyści majątkowej kosztem innej osoby bez podstawy prawnej (czyli zwiększenie majątku jednej osoby przy jednoczesnym uszczupleniu majątku osoby innej). Sytuacje kiedy może wystąpić: przez działanie wzbogaconego - np. kiedy ktoś dokonuje zasiewów cudzym zbożem przez działanie tego czyim kosztem wzbogaca się drugi - przyjęcie nienależnego świadczenia przez działanie osoby trzeciej - kiedy osoba trzecia stawia nie na swoim gruncie budynek z materiałów nie należących do niej wskutek zdarzeń nie mających ogóle charakteru ludzkich - gdy przy zniesieniu tam w razie powodzi powoduje się zarybienie stawów sąsiada. II. Formuła generalna Przesłanki bezpodstawnego wzbogacenia art. 405:
musi się wytworzyć sytuacja w której następuje przesuniecie majątkowe, przejście jednego składnika majątkowego z jednej osoby na drugą lub uzyskanie przez jedną stronę korzyści kosztem innej między wzbogaceniem a zubożeniem musi istnieć związek (dwie strony zjawiska NIE ZWIAZEK PRZYCZYNOWY)
brak podstawy prawnej/brak causa Przedmiot roszczenia : Przedmiotem roszczenia jest zwrot świadczenia w naturze, gdyby to nie było możliwe zwrot wartości korzyści. Prócz właściwego przedmiotu świadczenia zwrotowi ulega także to co rzecz lub prawo przynosi, korzyści zastępcze(art. 406).
Obowiązek wydania korzyści uzyskanej bez podstawy prawnej przechodzi na osobę trzecią, gdy ten, który ją uzyskał rozporządził nią bezpłatnie.
Rozliczenie nakładów :
nakładodawca wiedział o tym, że korzyść mu się nie należy - zwrot nakładów tylko tyle o ile zwiększają one wartość korzyści w chwili oddania przedmiotu
jeśli nie wiedział może żądać:
nakłady konieczne - o tyle, o ile nie znalazły pokrycia w użytku
pozostałe nakłady - o tyle, o ile zwiększają wartość korzyści w chwili jej wydania Zakres obowiązku zwrotu :
pełny - czyli całkowity obowiązek zwrotu wzbogacenia
ograniczony - nie pełny, biorący pod uwagę interesy wzbogaconego pośredni - tworzy go art. 409 pełny obowiązek wygasa jeśli wzbogacony udowadnia, że korzyść zużył lub utracił w taki sposób, że nie jest już wzbogacony. (nie gdy zrobił to świadomie, żeby uniknąć zwrotu) Art. 407 . Jeżeli ten, kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, rozporządził korzyścią na rzecz osoby trzeciej bezpłatnie, obowiązek wydania korzyści przechodzi na tę osobę trzecią. Zbieg roszczeń z bezpodstawnego wzbogacenia z innymi roszczeniami ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz