Administracja - strona 14

Kontrola administracji

  • Administracja
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3731

Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: rola kontroli w administracji, kontrola a nadzór, rodzaje kontroli, cechy poprawnej kontroli. Kontrola administracji Kontrola (zadania). Ze względu na różnorodność działalności administracji konieczne jest istnienie pewnego sytemu ins...

Postępowanie administracyjne

  • Administracja
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2296

Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: wszczęcie postępowania administracyjnego, postępowanie wyjaśniające, rozprawa administracyjna, postępowanie dowodowe, zawieszenie postępowania administracyjnego, uzasadnienie decyzji. Postępowanie administracyjne W postępowaniu admini...

Prawo samorządowe

  • Administracja
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3010

Z treści notatki dowiemy się więcej na takie tematy, jak: samorząd, samorząd lokalny, granica, typy gmin, przywileje radnych, komisje rewizyjne. Normatywne akty prawne regulujące prawo samorządowe: Konstytucja 02.04.1997 rozdział I „Rzeczpospolita” rozdział 7 „Samorząd terytorialny” Ustawa o samor...

Administracja - streszczenie wykładów

  • Administracja
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2506

ma 25 stron. Można w niej znaleźć takie zagadnienia jak: zasada resortowości w administracji, zasada centralizacji i decentralizacji w administracji, zasada koncentracji i dekoncentracji w administracji, zasada hierarchicznego podporządkowania w administracji, zasada kolegialności i jednoosobowego ...

Administracja Kontrole wykłady

  • Administracja
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1211

Ma 9 stron. Można w niej odnaleźć takie kwestie jak: administracja publiczna, zasada podziału władz, cechy administracji publicznej, postacie administracji publicznej, ustrój administracji publicznej, środki nadzoru, organy administracji publicznej. Administracja - wszelka zorganizowana działalnoś...

Reforma administracji publicznej

  • Administracja
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1176

Ma 11 stron. Podejmuje takie zagadnienia jak: podział administracyjny, pojęcia i zasady nowego ustroju terenowej administracji publicznej, zespolenie i inne przejawy zwierzchnictwa w administracji powiatowej, współpraca między jednostkami administracji publicznej. REFORMA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ...

Rozwój Samorządu Terytorialnego w Niemczech

  • Administracja
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1834

Ma 11 stron. Można w niej znaleźć takie zagadnienia jak: rys historyczny, pozycja ustrojowa gminy, ustrój północno-niemiecki, ustrój południowo-niemiecki, ustrój magistracki, ustrój burmistrzowski. Rozwój Samorządu Terytorialnego w Niemczech, pozycja ustrojowa gminy w Niemczech. RYS HISTORYCZNY. P...

Nauka administracji

  • Administracja
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2737

Nauka administracji to 5 stronicowa notatka, która zawiera informacje, o tym czym jest administracja, jakie są jej kompetencje. Zawiera strukturę organizacyjną administracji i wymienia i pokrótce charakteryzuje jej organy.Opisuje również metodę empiryczną. Notatka wskazuje, że administrację publiczn...

Dziedziczenie testamentowe

  • Administracja
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2527

Dziedziczenie testamentowe Testament Testament – jest to jednostronne, odwołalne, sporządzone w pisemnej formie, rozporządzenie ostatniej woli na wypadek śmierci ustanawiające dziedzica Kodycyl – postanowienie ostatniej woli po którym nie ma dz...