Administracja - strona 13

Skrypt z administracji - Integracja europejska

 • Uniwersytet Warszawski
 • Administracja
Pobrań: 182
Wyświetleń: 658

Administracja publiczna w procesie integracji europejskiej Na czym polega społeczny rodowód administracji publicznej? Społeczny rodowód administracji wynika z kilku podstawowych przesłanek. Przede wszystkim ze wspólnotowego charakteru stosunków miedzy ludźmi (ukształtowanie się społeczeństwa jako ...

Administracja - Organ podatkowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Administracja
Pobrań: 35
Wyświetleń: 735

Obowiązki te nie mogą być przerzucane na podatnika, jeżeli to nie wynika z konkretnych przepisów podatkowych. Jednakże strona w trakcie prowadzonego postępowania powinna współdziałać z organem podatkowym w celu prawidłowego ustalenia stanu faktycznego, aby uniknąć ewentualnego negatywnego dla s...

Administracyjne prawo gospodarcze

 • Administracja
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2205

Ma 38 stron. Porusza takie zagadnienia jak: geneza prawa gospodarczego, definicja prawa gospodarczego publicznego, źródła prawa gospodarczego, przepisy parametryczne, społeczna gospodarka rynkowa, formy planowania państwowego, rada Ministrów, organizacje pracowników i pracodawców, promesa koncesj...

Administracja centralna w II RP

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Administracja
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2107

Administracja centralna w II RP. Adm centralna w II RP Proces jej tworzenia przebiegał najszybciej. Organy centralne nazwano ministerstwami . Na ich czele stali kierownicy resortowi -ministerstw. Tworzyli oni kolegialnie Rade Ministrów popd przewodnictwem prezesa RM. Ministrów zastepowali podsekreta...

Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Administracja
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2233

Gospodarcza i skarbowa. Administracja i sądownictwo. Ustawodawstwo. Wojsko. POLITYKA WEWNĘTRZNA KAZIMIERZA WIELKIEGO Gospodarcza i skarbowa Król prowadził politykę popierania własnych kupców, co było nawet wyraźnie sformułowane przez kancelarię koronną. Np., gdy cesarscy kupcy wnieśli skargę o ni...

Postępowanie sądowo-administracyjne

 • Administracja
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2702

Wykaz zagadnień z zakresu postępowania sądowo-administracyjnego dla studentów uzupełniających studiów magisterskich na kierunku Administracja Wykaz zagadnień z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego dla studentów uzupełniających studiów magisterskich na kierunku Administracja 1. Właściwość (...

Organizacja i techniki bracy biurowej

 • Administracja
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1834

organizacja pracy w organach administracji krajowej Organizacja pracy w organach administracyjnych oraz techniki pracy biurowej W celu podnoszenia jakości usług oraz sprawności działania organów administracji koniecznym stało się opracowanie pewnych technik oraz organizacji pracy biurowej. Należy je...

Administracja publiczna - omówienie

 • Administracja
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1729

Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: definicja administracji publicznej, administracja publiczna w Polsce, klasyfikacja organów administracji publicznej, administracja rządowa. ADMNISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna rozumiana jest jako zespól działań, czynności i...

Administracja publiczna RP

 • Administracja
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1176

Definicja organów administracji publicznej, kodeks postępowania administracyjnego, hierarchia administracji publicznej, samorząd terytorialny. Administracja Publiczna w RP  Organ administracji publicznej - z definicji - jest to wyodrębniona jednostka organizacyjna aparatu państwowego pełniąca ok...