Administracja - strona 15

Językowy obraz świata

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr hab. inż. Ryszard Jedliński
  • Administracja
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1113

dr Ryszard Jedliński WSP w Krakowie   Praca jako wartość. Analiza wypowiedzi uczniów kończących szkołę podstawową (1)   Uwagi wstępne Podstawę materiałową niniejszego artykułu stanowią wypowiedzi 1001 uczniów kończących szkołę podstawową w różnych środowiskach. Badaniami ankietowymi objąłem ...

Administracja publiczna w państwach europejskich- ściąga

  • Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu
  • Administracja
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2898

ściąga (W Polsce 3 szczeble JST – gmina, powiat i wojew (mieszkańcy jednost zasadnicz podz teryt. (g, p i w) tworzą wspólnoty samorząd i wykonują zadania publicz (Samodzieln JST odnosi się do 4 aspekt (wyodrębnienia prawnego - nadanie osob prawnej (przyznania samodzielności wykonyw zadań (samodzieln...

Administracja publiczna - omówienie - Organ administracji publicznej

  • Administracja
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1540

Administracja publiczna. Klasyfikacja organów administracji publicznej. ADMNISTRACJA PUBLICZNAAdministracja publiczna rozumiana jest jako zespól działań, czynności i przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych, prowadzonych na rzecz realizacji interesu publicznego przez różne podmioty, organy i i...

Administracja Publiczna w RP

  • Administracja
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1750

W niniejszej notatce poruszone zostały następujące zagadnienia: organ administracji publicznej, podstawa prawna powstania samorządu terytorialnego, podział administracyjny RP, organy samorządu terytorialnego w RP. W dalszej części dokumentu opisane zostały również takie pojęcia jak: cechy samor...