Administracja - strona 10

Problematyka antykorupcyjna - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

  Szkoła  Policji  w  Katowicach    Prawo  i  Psychologia                                                Problematyka  antykorupcyjna    Opracowanie:  podkom.  Jarosław  Mańdok  Zakład Prawa  i  Psychologii                               S Z K O ŁA   POL IC J I   Wydawnictwo    Szkoły  Policji  w  K...

Procedury tworzenia aktów - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 49
Wyświetleń: 588

Temat: Procedury tworzenia aktów podstawy prawne aktu konstrukcja tytułu odesłania Zasady ogólne: Zakaz wprowadzania do tekstu aktu prawnego treści zbędnych do odtworzenia norm wyrażonych w danym akcie Nakaz układania przepisów w kolejności od najbardziej ogólnych do najbardziej szczegółowych Budo...

Przepisy merytoryczne VI -VII - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

WYKŁAD VI Przepisy merytoryczne : §20 w przepisach merytorycznych można wydzielić przepisy ogólne i przepisy szczególne Wydzielone przepisy ogólne oznacza się nazwą Przepisy ogólne można je scharakteryzować grupy tematyczne oznaczać nazwami charakteryzującymi treści każdej z grup. Budowa aktu praw...

Przepisy merytoryczne VI - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1519

WYKŁAD VI Przepisy merytoryczne : §20 w przepisach merytorycznych można wydzielić przepisy ogólne i przepisy szczególne Wydzielone przepisy ogólne oznacza się nazwą Przepisy ogólne można je scharakteryzować grupy tematyczne oznaczać nazwami charakteryzującymi treści każdej z grup. Budowa aktu praw...

Rada Europejska - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1190

1. GENEZA RADY EUROPEJSKIEJ Rada Europejska ( fr. Conseil européen, ang. European Council ) to organ Unii Europejskiej mający za zadanie wyznaczanie ogólnych kierunków rozwoju Unii. Rady Europejskiej nie należy mylić z Radą Unii Europejskiej ani Radą Europy ( ang. Council of Europe ). Ta ostatnia n...

Unia Europejska - test

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 14
Wyświetleń: 959

1.Jakie to państwo i czy jego walutą jest euro: 1. 2. 3. 4. 5. 2. Wybierz instytucje Unii Europejskiej: a) Parlament Europejski, Zakład Ubezpieczeń Spo...

Historia administracji - test

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 84
Wyświetleń: 987

1.Odp: KALISZ 2. Tak zwana ustawa scaleniowa została uchwalona w roku: 1933 3.Które z kompetencji z zakresu admin. Nie podlegały wojewódz. Odp wydawanie rozporządzeń w zakresie telekomunikacji 4.Wymień dwie nowelizacje Konstytucji PRL/22.07.52 wprowadzone w latach 80-tych. Odp: 26.03.1982, 15.07...

Ustrój i źródła prawa Unii Europejskiej - zagadnienia

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623

Wykaz zagadnień egzaminacyjnych z przedmiotu Ustrój i źródła prawa Unii Europejskiej 1/ Zarys historii integracji europejskiej - periodyzacja integracji 2/ Zasady systemu instytucjonalnego UE i WE 3/ Rada Europejska - charakter i skład orga...

Zasada demokratycznego państwa prawnego - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 84
Wyświetleń: 763

Zasada demokratycznego państwa prawnego, pojęcie źródła funkcje Państwo prawne - państwo w którym ramy działań podmiotów określa prawo a władza publiczna działa na podstawie i w granicach prawa. Organy władzy publicznej mogą czynić tylko to na co im prawo zezwala czyli to co prawo przewidziało. Pań...

Zasada hierarchicznego podporzadkowanie - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1148

ZASADA HIERARCHICZNEGO PODPORZĄDKOWANIA *Zasada hierarchicznego podporządkowania (hierarchicznej zależności) była najwcześniej wykształconą zasadą organizacyjną. *Działo się tak ze względu na powiązania pomiędzy organami administracji, zwłaszcza na zakres podporządkowania organów niższego szczebla ...