Administracja - strona 11

Zasada solidarności - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721

Zasada solidarności - podstawą traktatową te3j zasady jest art. 10 TWE. Europejskie prawo wspólnotowe jest prawem integracyjnym, scalającym w dużym stopniu normy europejskie z systemami prawnymi państw członkowskich. Powodzenie integracji przez prawo wspólnotowe zależy od wzajemnego wspierania się ...

Zasady europejskiego prawa wspólnotowego - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 49
Wyświetleń: 651

Zasady europejskiego prawa wspólnotowego Naczelnymi zasadami ustrojowymi wspólnotowego porządku prawnego, traktowanego jako odrębny porządek prawny, zapewniającymi mu efektywność i jednolitość stosowania w całej Wspólnocie są:

Źródła prawa wspólnotowego - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 63
Wyświetleń: 476

Źródła prawa wspólnotowego W prawie wspólnotowym nie ma normy określającej katalog jego źródeł. Doktryna powszechnie zalicza do źródeł prawa wspólnotowego, obok prawa pierwotnego i prawa wtórnego, także umowy międzynarodowe, których stroną jest Wspólnota i zasady ogólne prawa, wypracowane przy pomo...

Wykładnia, upoważnienie, wytyczna, uzasadnienie aktu prawnego - omówie...

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

Wykład IV Wykładnia, upoważnienie, wytyczna, uzasadnienie aktu prawnego Wykładnia prawa administracyjnego Ustalenie sensu norm prawnych ( ustalenie znaczenia normy prawa administracyjnego ) ( Norma prawna= hipoteza- do kogo, dyspozycja - sposób zachowania , sankcja- kara ) WYKŁADNIA Autentyczna - ...

Aspekt techniczny organizowania komórki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Mikołaj Święcki
 • Administracja
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1295

Aspekt techniczny organizowania komórki II.4.1. Zagadnienie oszczędności Obsada stała sa to stanowiska, których istnienie wynika ze struktury (kierownicze). Niezależnie od tego ilu będzie pracowników zawsze będzie kierownik komórki. Obsada zmienna sa to pracownicy na stanowiskach nie kierowniczyc...

Bodźce działania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Mikołaj Święcki
 • Administracja
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1428

Bodźce działania Bez nich kierowanie byłoby nieskuteczne. Są drugim obok zleceń, składnikiem kierowania. Bodziec to przymus lub zachęta, składnik, który pobudza do działania. 2.2.1. Pojęcie sytuacji podmiotu. Sytuacja to ogół czynników, które na kogoś oddziaływują lub maja znaczenie. Podział sytua...

Decyzje kierownika o działaniach podwładnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Mikołaj Święcki
 • Administracja
Pobrań: 140
Wyświetleń: 889

Decyzje kierownika o działaniach podwładnych VI.I. Usytuowanie zastępcy kierownika. Istnieje kilka wariantów usytuowania zastępcy kierownika: Kierownik z kilkoma zastępcami . Całość problematyki podzielona zostaje na tyle pionów ile jest kierujących, z których jeden prowadzi kierownik naczelny. Kie...

Kamuflaż terminologiczny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Mikołaj Święcki
 • Administracja
Pobrań: 70
Wyświetleń: 728

Kamuflaż terminologiczny jako sposób uchylania się od spłaszczania struktur W strukturach polskich administracja ma szanse pracować wydajniej, oszczędniej po prostu lepiej. Gdy pojawił się nacisk na likwidowanie małych referatów i przechodzenia na struktury bardziej płaskie to dość powszechnie zast...

Organizacja i instytucja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Mikołaj Święcki
 • Administracja
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1295

Organizacja Teoria organizacji i kierownictwa a nauka administracji Pod terminem teoria organizacji kryje się organizacja każdej ludzkiej działalności, także administracji - bo to także rodzaj działalności człowieka. Różnią się one stopniem uogólnienia - naukę o administrowaniu cechuje niższy stop...

Podstawowe pojęcia teorii kierowania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Mikołaj Święcki
 • Administracja
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1015

Podstawowe pojęcia teorii kierowania Pojęcie kierownictwa, kierowania, zarządzania. Kierownictwo: Podmiotowo - oznacza tych, którzy kierują (dyrekcja, zarząd) Czynnościowo - oznacza procesy określające oddziaływania na ludzi i na zasoby. Zarządzanie to oddziaływanie bezpośrednio na zasoby, dopiero ...