Administracja - strona 9

Socjologia rasa człowieka wykład

 • Administracja
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3766

socjologia rasa człowieka wykład WYKŁAD 3Rasa człowieka - termin, który zwykle odnosi się do kategoryzacji populacji ludzkich na grupy w zależności od cech dziedzicznych. Najszerzej używane podziały opierają się na zewnętrznych, rzucających się w oczy charakterystykach takich jak: kolor skóry, kszta...

Program To Lubię !

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Administracja
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1281

To lubię! Opracowany przez Marię Jędrychowską, Zofię Agnieszkę Kłakównę, Halinę Mrazek i Martę Potaś. Założeniem programu jest przygotowanie ucznia do świadomej i wartościowej pracy w liceum i aktywności kulturowej w dorosłości . Celem nadrzędnym działań polonistycznych jest pomoc w kształtowani...

Legislacja administracji - system źródeł prawa - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 70
Wyświetleń: 763

Zasada hierarchiczności konstytucja ustawy umowy ratyfikowane międzynarodowe rozporządzenia akty prawa miejscowego Pojęcie źródeł prawa administracyjnego i pojęcia pokrewne Swoistość prawa administracyjnego specyfika jego źródeł Powszechnie obowiązywania - kryterium adresata do każdego do kogo skie...

Administracja systemem - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

Administracja systemem Wprowadzenie Moduł do administracji systemem ISOF pozwala na wprowadzenie danych ogólnych związanych z organizacją, funkcjonowaniem oraz działaniem systemu dla danej firmy. Umożliwia określenie struktury organizacyjnej firmy, definicję użytkowników i zarządzanie uprawnieniami...

Akt wiążący każde państwo członkowskie - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

Dyrektywa jest aktem wiążącym każde państwo członkowskie, do którego jest adresowana co do rezultatu, który ma być osiągnięty. Pozostawia władzom krajowym swobodę wyboru formy i sposobów realizacji celów. Zasadniczym celem dyrektywy jest harmonizacja, koordynacja oraz konwergencja prawodawstwa pańs...

Korpus urzędniczy - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2002

KORPUS URZĘDNICZY *Budowanie scentralizowanej monarchii absolutnej wymagało stworzenie nowoczesnego aparatu zarządu państwem — zatrudnienia w nim ludzi: - posiadających odpowiednie wykształcenie i kompetencji' - posłusznych woli władc...

Organy pomocnicze Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

„Systematyka organów pomocniczych Wspólnot Europejskich” W ramach Wspólnot Europejskich funkcjonuje kilkadziesiąt stałych organów o charakterze pomocniczym. Cechuje je duże zróżnicowanie pod wieloma względami: struktury, statusu prawnego, stopnia zależności od głównych organów Wspólnot, czy też rol...

Zasady organizacji nowożytnej - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2037

PODSTAWOWE ZASADY ORGANIZACJI NOWOŻYTNEJ ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ * Od idioty do idioty idzie sobie, panie złoty, papier. Wreszcie w męce, w wielkim pocie zwróci idiota idiocie papier. Konstanty Ildefons Gałczyński * Cechy charakterystyczne działania nowoczesnej administracji wykształciły się w cz...

Prawo Uni - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 35
Wyświetleń: 763

Prawo - zespól norm prawnych o charakterze generalnym i abstrakcyjnym ustanowionych bądź uznanych przez odpowiednie organy państwa, których obowiązywanie jest zagwarantowane przymusem państwowym , przy czym prawo jako wytwór człowieka jest przejawem wartości, ideałów, kultury, obyczajów oraz wzorów...

Prezydencja w Unii - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686

Ostateczna wersja 18-miesięcznego programu Rady Unii Europejskiej 31 maja polski rząd przyjął „Program 6-miesieczny polskiej prezydencji w Radzie UE w II połowie 2011 r.”, przedłożony przez pełnomocnika rządu ds. przygotowania organów administracji rządowej i sprawowania przez RP przewodnictwa w Ra...