Przepisy merytoryczne VI -VII - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przepisy merytoryczne VI -VII - omówienie  - strona 1 Przepisy merytoryczne VI -VII - omówienie  - strona 2 Przepisy merytoryczne VI -VII - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD VI Przepisy merytoryczne : §20 w przepisach merytorycznych można wydzielić przepisy ogólne i przepisy szczególne Wydzielone przepisy ogólne oznacza się nazwą Przepisy ogólne można je scharakteryzować grupy tematyczne oznaczać nazwami charakteryzującymi treści każdej z grup.
Budowa aktu prawne na zasadzie od ogółu do szczegółu znajduje swoje uzasadnienie również w jednej z dyrektyw wykładu ( argument ) zgodnie z którą przepis prawny należy interpretować z uwzględnieniem jego miejsca w systematyce aktu prawnego którym jest on zawarty Nieodpowiednie umiejscowienie przepisów ogólnych może zaburzać ich zakres oddziaływania. Dobrym przykładem tego są same ZTP
Rozdział I przepisy ogólne umieszczono w nich nie na samym początku aktu lecz w ramach Działu I dotyczącego projektów ustaw. Spowodowało oto że mimo iż w większości zasady wyrażone w tym rozdziale odnoszą się do wszystkich rodzajów aktów prawnych formułowaniu stosuje się ich do aktów wykonawczych. W takiej sytuacji należało najpierw wydzielić dział I przepisy ogólne i zawrzeć w nim odpowiednie zredagowane zasady ogółu odnoszące się do wszystkich AKTÓW PRAWNYCH .
To czy merytorycznie wyodrębniony przepisy ogólne należy formalnie zgrupować i odpowiednio oznaczyć zależy od tego jaką objętość ma dany akt prawny. Im większa jest ta objętość tym silniej należy zalecać dokonanie takiego formalnego wyodrębnienia Wada3tólnZasada wyrażona w 20 ust 2 w stosunku do ogólnych zasad systematyzacji przepisów aktu które zostały wyrażone w art. 60, 61,62 Z przepisów tych wynika że wydzielenie przepisów ogólnym powinno się odbywać według następujących reguł : Jeśli przepisy ogólne grupują artykuły to otrzymają nazwę rozdział który to jest numerowany cyfrą arabską jeśli grupują one rozdziały - otrzymują nazwę rozdział i są numerowane cyfrą rzymską a jeśli grupują działy nazwę tytuł i są numerowane cyfrą rzymską itd. Więcej Nazwa jednostki systematyzacyjnej wyższego stopnia składa się z wyrazów części księga tytuł dział rozdział z odpowiednią cyfrą porządkową oraz ze zwrotu przepisy ogólne rozpoczętą wielka literą rozpoczętą od nowego wiersza.
Odpowiednik stosujący się do rozporządzenia:
$ 125 w przepisach ogólnych rozporządzenia
Określa się jego przedmiot w szczególność wtedy gdy tytuł rozporządzenia jest zwięzły i nie zawiera szczegółowej informacji o wszystkich sprawach uregulowanych w rozporządzeniu rozpoczyna przepisów od wyrazów „rozporządzenie określa ……”
Postanowienia i stosowane w rozporządzeniu skróty Przepisy merytoryczne : Zgodnie z tym przepisem na początku aktu powinny się znaleźć kolejno przepisy:

(…)

… rozporządzenia musi być znacznie bardziej precyzyjny … bla bla
Jeśli rozporządzenie nie reguluje w sposób wyczerpujący spraw przekazanych w upoważnieniu ustawowym w przepisie ogólnym tego rozporządzenia powinna się znaleźć info. o tym jakie sprawy nie zostały uregulowane w danym rozporządzeniu Zakres spraw przepisów merytorycznych Przepisy pełnią ważną funkcję normatywną wyrażoną one normy kolizyjne
… się „nie stosuje się jeżeli”
W przepisie określającym zakres spraw regulowanych danym aktem nie powinno się zawierać innych treści w szczególności nie powinno się jednocześnie wyrażać postanowień ogólnych Jeżeli w danym akcie nie zostają wyrażone odpowiednie normy kolizyjne wówczas znajdą zastosowanie: Ogólne normy kolizyjne wyrażone w aktach wyższego rzędu Szczególne normy kolizyjne wyrażone w innej ustawie Reguły kolizyjne powszechnie przyjmowane w orzecznictwie i doktrynie Szczególnymi przypadkami ogólnych norm kolizyjnych są :
Normy rozstrzygające konflikty pomiędzy systemami prawnymi Zasada pierwszeństwa ustawy : 92 art. konstytucji Do reguł kolizyjnych można zaliczyć takie reguły jak : Norma wyższego rzedy reguluje niższego itp. 1 nadrzędna uchyl nadrzędna, późniejsza wcześniejszą , (uzupełnić…
… się posługiwać się zwrotami użytymi w ustawie podstawowej dla danej dziedziny spraw. Prymat decyzji kodeksowej - ZASADA
Definicje kodeksowe mają zadanie wykończeniowe znaczące dla systemu prawa Jak to ujął WSA w Warszawie definicje kodeksowe mają z założenia znaczenie wykraczające poza dany Akt prawny czy nawet dział prawa.
Przykład: Wyrok , NSA stwierdzi ze definicji kodeksowa nieruchomości rolnej zawarta w art. 45 k.c. ma także zastosowanie do wszystkich innych ustaw dotyczących nieruchomości gruntów rolnych chyba że zawierają one postanowienia odmienne W pierwszej kolejności prawodawca powinien zatem rozważyć użycie tego samego znaczenia a innego niż kodeksową definicję poprzez stworzenie lokalna definicję Def. Przepisy wykonawcze
Naruszenie hierarchiczności źródeł prawa, akty wykonawcze…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz