Higiena i epidemiologia - strona 4

Wykład - Zanieczyszczenia chemiczne najczęściej występujące w żywności...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 602

Zanieczyszczenia chemiczne najczęściej występujące w żywności Azotany i azotyny Pierwiastki śladowe (w tym metale ciężkie) -Pb, Cd Pestycydy Leki weterynaryjne Detergenty i środki myjące Do najbardziej toksycznych zanieczyszczeń żywności ze względu na właściwości fizyko-chemiczne zalicza się: ...

Wykład - Zasady i strategia promocji zdrowia

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

ZASADY I STRATEGIA PROMOCJI ZDROWIA Promocja zdrowia * skupia się na wszystkich grupach populacyjnych a nie tylko ludności zagrożonej określoną chorobą. * oddziałuje na uwarunkowania i podstawowe czynniki zwiększające potencjał zdrowotny. * łączy różne, ale uzupełniające się metody skierowane pr...

Wykład - Zakażenia w opiece zdrowotnej

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1295

Zakażenia w opiece zdrowotnej Definicje Zakażenie Szpitalne każde zakażenie związane z pobytem w zakładzie opieki zdrowotnej (udzielającym całodziennych lub całodobowych świadczeń zdrowotnych) albo pracą wykonawczą w tym zakładzie (personel) zakażenie, którego okres wylęgania rozpoczął się po pr...

Źródła informacji o zdrowiu - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Źródła informacji o zdrowiu Źródła informacji o zdrowiu populacji i ich wartość bezpośrednie: - Metoda reprezentatywna - Metoda wybranej grupy ludności - Badania skriningowe pośrednie: - dane demograficzne - dane o chorobach - informacje o czynnikach geograficznych, geologicznych itd. Inne...

Źródła zakażeń HIV - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

Źródła zakażeń HIV i metody profilaktyki Ludzki wirus niedoboru odporności, HIV (ang. human immunodeficiency virus) - wirus z rodzaju lentiwirusów, z rodziny retrowirusów. Atakuje głównie limfocyty T-pomocnicze (limfocyty Th). Wiriony mają budowę kulistą i otoczone są otoczką lipidową, zawierającą ...

Adaptacja i efekt jej zaniżenia

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

Adaptacja i efekt jej zaniżenia adaptacja - przystosowanie się organizmu żywego do życia w nowych dla niego, trwale zmienionych warunkach bytowych lub zewnętrznego stresu adaptacja - cecha dziedziczna i podlegająca rozwojowi; będąca wynikiem ...

Badanie skryningowe - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Badanie skryningowe metoda wczesnego wykrywania choroby u osób pozornie zdrowych „wykrywanie nierozpoznanej choroby lub wady za pomocą testów lub innych badań, które mogą być szybko przeprowadzone” - Amerykańska Komisja do Chorób Przewlekłych testy takie nie są w pełni diagnostyczne: wyróżniają o...

Choroby cywilizacyjne - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1316

Choroby cywilizacyjne Są to globalnie szerzące się, powszechnie znane choroby, spowodowane rozwojem cywilizacji. Częstotliwość ich występowania zależy od stopnia rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa. Choroby cywilizacyjne przez swą...

Choroby tropikalne i drogi rozprzestrzeniania się - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

Co to są choroby tropikalne, drogi rozprzestrzeniania się Choroby tropikalne - choroby występujące endemicznie w krajach podzwrotnikowych i równikowych, głównie zakaźne i pasożytnicze pierwotniaki (komary jako wektor) Malaria - jw. Leiszmanioza - jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych i na...

Choroby zawodowe i pozazawodowe - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 756

Definicja chorób zawodowych i pozazawodowych Choroby zawodowe sa wynikiem okresowych, ujemnych wplywow w miejscu pracy. Definicja chorob zawodowych ma aspekty prawne i ich stwierdzenie upowaznia prawnika do roszczen o odszkodowanie. Choroby pozazawodowe sa efektem ujemnych wplywow srodowiska pracy ...