Wykład - Zakażenia w opiece zdrowotnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1498
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Zakażenia w opiece zdrowotnej - strona 1 Wykład - Zakażenia w opiece zdrowotnej - strona 2 Wykład - Zakażenia w opiece zdrowotnej - strona 3

Fragment notatki:

Zakażenia w opiece zdrowotnej
Definicje
Zakażenie Szpitalne
każde zakażenie związane z pobytem w zakładzie opieki zdrowotnej (udzielającym całodziennych lub całodobowych świadczeń zdrowotnych) albo pracą wykonawczą w tym zakładzie (personel)
zakażenie, którego okres wylęgania rozpoczął się po przyjęciu do zakładu opieki zdrowotnej
Zakażenia szpitalne są przyczyną:
przedłużonego pobytu w szpitalu
wzrostu kosztów leczenia (drogie leki, sprzęt diagnostyczny)
znacznego uszczerbku na zdrowiu
pogorszeniu warunków materialnych chorego i jego rodziny
długiej lub trwałej niezdolności do pracy
utraty zdrowia / życia
80% zakażeń szpitalnych jest przenoszonych przez ręce personelu
Przyczyny zdarzeń niepożądanych (w tym zakażeń szpitalnych)
I - czynniki ryzyka zależne od pacjenta
II - czynniki ryzyka zależne od personelu
III - czynniki ryzyka zależne od drobnoustroju i rodzaju zakażenia
IV - czynniki ryzyka zależne od systemu organizacji opieki w szpitalu
V - zdarzenia i sytuacje nadzwyczajne (kataklizmy, awarie)
Czynniki zakażenia szpitalnego zależne od pacjenta
powód hospitalizacji i stan ogólny przy przyjęciu (np. utrata przytomności)
dotychczasowe leczenie (zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne)
wiek 70-75 lat oraz

(…)

… postać kliniczna, objawy kliniczne: zapalenie oskrzeli lub zróżnicowany obraz kliniczny zapalenia płuc. Częstym objawem (90 %) jest kaszel, który może być suchy lub wilgotny z ropną plwociną. Często występuje wysoka gorączka rzędu 39 - 400C. Zapalenia płuc o etiologii Legionella jest trudne do odróżnienia od zapalenia płuc o innej etiologii.
Pałeczki niefermentujące:
drobnoustroje akwenów wodnych…
… i lipolisacharydy pochodzące z bakterii Gram (-)
- zapalenia płuc
- astma
- gorączka Pontiac (wzrost temp. Z objawami grypopochodnymi)
- szok toksyczny
Poza tym:
- kątnica montowana do turbiny powietrznej - ze względu na nieregularną powierzchnię zewnętrzną oraz obecność szczelin i otworów w jej głowicy
- zatrzaskowe uchwyty prostnic, kątnic, dmuchawek i skalera - gdyż są bardzo trudne do odkażenia
- zasysanie…
… lat oraz < 1rok
uraz / oparzenie
choroba podstawowa (nowotwór, otyłość, niedożywienie, cukrzyca)
czynny alkoholizm, nikotynizm, narkomania
stan odporności (np. immunosupresja, HIV / AIDS)
ciężka niedokrwistość / zaburzenia krzepnięcia
Odsetek zakażonych w grupie ryzyka
Gr. ! - bez czynników ryzyka - 3 %
Gr. 2 - 1 czynnik ryzyka - 10 %
Gr. 3 - 2-3 czynniki ryzyka - 30 %
Gr. 4 - 4- lub więcej czynniki ryzyka - 45…

nadużywanie i niewłaściwe stosowanie leków
przedłużony pobyt w szpitalu
wielooporna endemiczna flora szpitalna
niewłaściwa dezynfekcja i sterylizacja
brak kultury organizacji pracy i nadzoru nad jakością świadczeń
przestarzały i niesprawny sprzęt medyczny
przepełnienie oddziałów
nieprawidłowości w zakresie prania, sprzątania, żywienia, utylizacji odpadów medycznych
Z czego wynika konieczność zapobiegania…
… w powietrzu
Zakażenia mogą szerzyć się podczas zabiegów stomatologicznych poprzez:
- kontakt bezpośredni z krwią lub śliną
- wchłanianie - wdychanie (aerozole)
- instrumenty wielokrotnego użytku (również obrotowe)
- dmuchawki wodno - powietrzne
- ślinociągi
Wszystko to, co ma bezpośredni kontakt z jamą ustną pacjenta, uważa się z materiał potencjalnie zakaźny (również ręce, rękawiczki, wałeczki, ligniny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz