Statystyka opisowa i ekonomiczna - strona 2

note /search

Statystyka opisowa i ekonomiczna

 • Uniwersytet Gdański
 • Statystyka opisowa i ekonomiczna
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2296

Do najczęściej wykorzystywanych miar do opisu zbiorowości statystycznej należą: Wskaźniki struktury Wskaźniki natężenia Miary opisujące tendencję centralną, czyli miary średnie Miary dyspersji, czyli rozproszenia, zróżnicowania, rozrzutu Miary asymetrii Miary koncentracji Wskaźnik struktur...

Pojęcie statystyki i etapy badania statystycznego

 • Uniwersytet Gdański
 • Statystyka opisowa i ekonomiczna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1435

Statystyka - jest to nauka o metodach badania zjawisk masowych np. wypadki drogowe, ubezpieczenia, studenci, gminy w województwie itp. Statystyka - jest to zbiór informacji o jakiejś dziedzinie życia społecznego, ekonomicznego np. statys...

100 pytań i odpowiedzi ze statystyki

 • Uniwersytet Gdański
 • Statystyka opisowa i ekonomiczna
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1358

 1  1. Jaka jest różnica między cechą skokową i ciągłą? – podać przykłady każdej z nich.  Cecha ilościowa : skokowa  – przyjmująca pewne wartości liczbowe i nie przyjmująca wartości pośrednich cecha ta też  jest nazywana dyskretną, przykład: ilość bakterii, pracowników, pasażerów.  ciągła  – przy...

Statystyka - wzory i opisy

 • Uniwersytet Gdański
 • Statystyka opisowa i ekonomiczna
Pobrań: 1113
Wyświetleń: 3353

MIARY PRZECIĘTNE ŚREDNIA ARYTMETYCZNA Dla szeregu rozdzielczego cechy skokowej ŚREDNIA HARMONICZNA (cechy o charakterze ilorazu np. prędkość, gęstość zaludnienia) ŚREDNIA GEOMETRYCZNA DOMINANTA (WARTOŚĆ MODALNA) Gdzie: dolna granica ...

Statystyka - zadanie na wszystkie miary

 • Uniwersytet Gdański
 • Statystyka opisowa i ekonomiczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 868

ZADANIA Wzrost studentów grupy A określ rodzaj szeregu statystycznego szereg punktowy; rozkład jednorodny Wyznaczamy NAJWYŻSZĄ WARTOŚĆ (30) i obliczamy LICZ. SKUMULOWANĄ Aby OBLICZYĆ LICZEBNOŚĆ SKUMULOWANĄ należy: dodajemy: nad 10 jest 0 to 0 + 10 = 10 nad 10 jest 15 to 10 + 15 = 25 25 + 20 ...

Analiza struktury i dynamiki - przedział klasowy

 • Uniwersytet Gdański
 • Statystyka opisowa i ekonomiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1281

Analiza struktury    1. Budowa szeregu przedziałowego   Liczba klas k     Rozpiętość przedziału klasowego h     Granice pierwszego przedziału (dolna d 1 i górna g 1 )     2. Miary tendencji centralnej, przeciętnego poziomu, położenia, średnie    Szereg szczegółowy Szereg punktowy Szere...

Test ze statystyki- teoria

 • Uniwersytet Gdański
 • Statystyka opisowa i ekonomiczna
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1729

A. Zmienna Y jest funkcją zmiennej X: Y=2(X-1). Ponadto, Mo(X)=Me(X)=E(X)=2. Czy wynika z tego, że: Mo(Y)Mo(X) TAK / NIE Me(Y)=Me(X) TAK / NIE E(Y)b(X) TAK / NIE d(Y)=d(X) TAK / NIE D 2 (Y)D 2 (X) TAK / NIE B. Kowariancja zmiennych X i Y jest równa 1. Czy z tego wynika, że: Zmienne X i Y s...