Pojęcie statystyki i etapy badania statystycznego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1435
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie statystyki i etapy badania statystycznego - strona 1 Pojęcie statystyki i etapy badania statystycznego - strona 2

Fragment notatki:


Statystyka - jest to nauka o metodach badania zjawisk masowych np. wypadki drogowe, ubezpieczenia, studenci, gminy w województwie itp. Statystyka - jest to zbiór informacji o jakiejś dziedzinie życia społecznego, ekonomicznego np. statystyka ludzkości, statystyka rolnictwa, statystyka handlu zagranicznego, itp.
Zbiorowość statystyczna - jest to ogół osób, rzeczy lub zjawisk podlegających badaniu statystycznemu np. wypadki drogowe w styczniu 2007r.
Ludność w mieście Starogardzie Gd., stan 31.12.2006r.
Ludność Polski, stan 31.12.2006r.
Studenci PWSPSiG w roku akademickim 2006/2007r.
Jakaś produkcja, jakaś sprzedaż.
Żeby zbiorowość była określona trzeba podać trzy elementy, czyli podać tzw. cech stałe.
Cechy stałe:
Rzeczowa Czasowa Przestrzenna
Co? Kiedy? Gdzie?
Jest przedmiotem badań
np. Rzeczowa: Studenci
Czasowa: Rok akademicki 2006/2007r.
Przestrzenna: PWSPSiG kierunek: Ekonomia, rok 1
Cechy zmienne są to cechy różniące jednostki zbiorowe.
Cechy zmienne:
Ilościowa Jakościowa
Skokowa Ciągła Dwudzielna Wielodzielna
Cechy jakościowe nie mierzalne - to takie, które są określone przy pomocy słów, znaków a nie liczb. Dwudzielne dzielą się na dwie grupy np. płeć, wynik egzaminy (zdał, nie zdał). Wielodzielne dzielimy na więcej grup np. poparcie dla partii.
Cechy jakościowe można wyróżnić na cechy nominalne i porządkowe. Nominalne dzielimy na równorzędne podgrupy np. poparcie dla partii możemy ułożyć alfabetycznie. Porządkowe to takie cechy, które można uporządkować od najmniejszej do największej np. oceny.
Cechy ilościowe dzielimy na skokową i ciągłą. Skokowa - to takie, które występują w niewielkiej liczbie wariantów np. liczba dzieci na utrzymaniu. Cecha ciągła - jest to taka, która może przyjmować dowolne wartości z określonego przedziału i każda liczba może być inna. Zaliczamy do tego: wiek, zarobki, wagę, wyniki sportowe (np. skok w dal, bieg na 60 m)
Temat: Etapy badania statystycznego. I. Programowanie badania statystycznego. - Cel badania,
- Zaplanowanie środków,
- Określenie metody gromadzenia materiału statystycznego,


(…)


Miary
Położenia
Średnia
arytmetyczna
Mediana - Me
Dominata - D
Kwartyle
Dyspozycja
Wariacja
Odchylenie standardowe Współczynnik
zmienności
Rozstęp obszaru
zmienności - R Odchylenie ćwiartkowe - Q Współczynnik zmienności Asymetria
Moment trzeci centralny
Moment trzeci
względny
Współczynnik
asymetrii
Współczynnik
asymetrii
Miary klasyczne liczone są na podstawie wszystkich wartości szeregu. Podział…
… po 10 % każda.
poz. Dr = * (n + 1)
D1 - 10 % jednostek zbiorowości jest niższych niż D1, a 90 % powyżej.
D2 - 20 % jednostek zbiorowości jest niższych niż D2, a 80 % większych,
D9 - 90 % jednostek zbiorowości jest niższych, a 10 % większych.
Dyspersja, czyli rozróżnienie:
Rozstęp, czyli obszar zmienności R
R = Xmax - Xmin
Odchylenie ćwiartkowe.
Q = = , R = Q - Q1
Te miary kwartylowe stosuje…
…. Opisie tej jednostki i uogólnienie opisu na całą zbiorowość.
Metoda reprezentacyjna - jest to najlepsza metoda. W której losujemy część jednostek zbiorowych (nazywa się to próba statystyczna), badamy tą jednostkę i uogólnimy wyniki na całą zbiorowość.
III. Grupowanie - jest to podział wartości cechy na podgrupy i zliczenie ile jednostek statystycznych jest w każdej podgrupie. W wyniku grupowania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz