Statystyka - strona 6

Pytania jakie pojawiły się na egzaminie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Grzegorz Kończak
 • Statystyka
Pobrań: 693
Wyświetleń: 1344

Zad.1 tak /nie 1.Średnie tempo zmian to średnia geometryczna z indeksów o podstawie stalej 2.Reszty funkcji regresji przyjmują wartości z przedziału (0;1) 3.Współczynnik zmienności ma taką jednostkę jak badana cechca 4.Rozstęp jest...

Statystyka- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Dorota Rozmus
 • Statystyka
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2072

STATYSTYKA dr Dorota ROZMUS WYKŁAD 1 Konsultacje: Środa „a” - 1415-1515 301D Czwartek „b” - 1615-1715 301D Egzamin pisemny (zadania do rozwiązania), około 80min, przynieść KALKULATOR i Tablice Statystyczne: - tablice dystrybuanty standardo...

Miary statysyczne- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Dorota Rozmus
 • Statystyka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 679

Statystyka dr Dorota Rozmus Wykład 2 MIARY STATYSTYCZNE · PRZECIĘTNE (średnie, położenia, tendencji centralnej) - charakteryzują średnią wartość cechy dla jednostki w próbie o KLASYCZNE _ średnia ARYTMETYCZNA _ średnia GEOMETRYCZNA _ średnia HARMONICZNA o POZYCYJNE _

Estymacja wariancji- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Dorota Rozmus
 • Statystyka
Pobrań: 196
Wyświetleń: 840

Statystyka dr Dorota Rozmus Wykład 5 cz.2 ESTYMACJA WARIANCJI Rozróżniamy 2 przypadki w zależności od liczebności próby: 1) Populacja o rozkładzie normalnym N(m,s ) , gdzie m,s - nieznane, n £ 30 (mała próba). Budowa przedziału ufności oparta jest na statystyce: Po spierwiastkowaniu granic prze...

Satystyka- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Dorota Rozmus
 • Statystyka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 763

Statystyka dr Dorota Rozmus Wykład 6 _ Weryfikacja hipotez statystycznych _ Obszary krytyczne _ Hipotezy parametryczne dla jednej próby HIPOTEZY STATYSTYCZNE Hipoteza statystyczna jest przypuszczeniem dotyczącym populacji. Hipote...

Satystyka- wykład 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Dorota Rozmus
 • Statystyka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 917

Statystyka dr Dorota Rozmus Wykład 7 cz.1 _ KOWARIANCJA _ WSPÓŁCZYNNIK KORELACJI LINIOWEJ PEARSONA _ FUNKCJA REGRESJI I RODZAJU _ FUNKCJA REGRESJI II RODZAJU _ SZACOWANIE PARAMETRÓW FUNKCJI REGRESJI ZA POMOCĄ METODY NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW _ OCENA JAKOŚCI MODELU _ PROGNOZA ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY...

Satystyka- wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Dorota Rozmus
 • Statystyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 903

Statystyka dr Dorota Rozmus Wykład 8 A N A L I Z A R E G R E S J I FUNKCJA REGRESJI I RODZAJU Funkcja regresji - to analityczne przedstawienie powiązań pomiędzy zmiennymi: Y=f(x) · y jest zmienną objaśnianą (zależną), skutkiem oddzi...

Statystyka- wykład 9

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Dorota Rozmus
 • Statystyka
Pobrań: 252
Wyświetleń: 833

Statystyka dr Dorota Rozmus Wykład 9 cz1 ANALIZA DYNAMIKI ZJAWISK _ SZEREG CZASOWY _ PROSTE MIARY DYNAMIKI ZJAWISK _ ŚREDNIE TEMPO ZMIAN _ INDYWIDUALNE INDEKSY CEN, ILOŚCI I WARTOŚCI _ INDEKSY ARGREGATOWE: CEN, ILOŚCI I WARTOŚCI _ RÓWN...

Indeksy indywidualne- wykład 10

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Dorota Rozmus
 • Statystyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1218

Statystyka dr Dorota Rozmus Wykład 10 cz2 INDEKSY INDYWIDUALNE Indeks indywidualny jest stosowany w przypadku badania dynamiki zjawiska jednorodnego. INDEKS INDYWIDUALNY CENY P it- cena jednostki wyrobu w okresie badanym P o0-cena jednostki wyrobu w okresie podstawowym INDEKS INDYWIDUALNY ILOŚ...

Statystyka- wykład 11

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Dorota Rozmus
 • Statystyka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 714

Statystyka dr Dorota Rozmus Wykład 11 MODELE ZMIAN W CZASIE: ADDYTYWY I MULTIPLIKANTY METODY WYODRĘBNIANIA TRENDU: METODA MECHANICZNA METODA ANALITYCZNA: SZACOWANIE PARAMETRÓW LINIOWEJ FUNKCJI TRENDU OCENA DOPASOWANIA PROGNOZA ZACHOWANIE ZJAWISKA W CZASIE Zmiany wartości badanej cechy w cza...