Statystyka- wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2170
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statystyka- wykład 1 - strona 1 Statystyka- wykład 1 - strona 2 Statystyka- wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:

STATYSTYKA dr Dorota ROZMUS WYKŁAD 1 Konsultacje:
Środa „a” - 1415-1515 301D
Czwartek „b” - 1615-1715 301D
Egzamin pisemny (zadania do rozwiązania), około 80min, przynieść KALKULATOR i Tablice Statystyczne:
- tablice dystrybuanty standardowego rozkładu normalnego
- tablice rozkładu t-Studenta
- tablice rozkładu 2א [chi-kwadrat]
LITERATURA:
1) M. Sobczyk - „Statystyka”, PWN, od 2000
2) S. Ostasewicz, Z. Rusnak, U. Siedlecka - „Statystyka”, AE Wrocław, od 1995
3) A. Luszniewicz, T. Słaby - „Statystyka stosowana”, PWE, od 1996
4) J. Greń - „Statystyka. Modele i zadania”, PWN, 1984
5) Inne ze słowem „statystyka” w tytule
ZBIORY ZADAŃ:
1) H. Kassyk-Rokicka - „Statystyka. Zbiór zadań”, PWE, od 1996
2) Kończak G., Trzpiot G. - „Analizy statystyczne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego MS Excel”, AE Katowice,
2004
3) Kończak G., Trzpiot G. - „Metody statystyczne z wykorzystaniem programów komputerowych”, AE Katowice, 2004
4) www.stat.ae.katowice.pl
STATYSTYKA to nauka zajmująca się ilościowymi metodami analizy zjawisk masowych (występujących u dużej liczby
jednostek statystycznych).
Za pomocą metod statystycznych można wykryć różnego rodzaju prawidłowości występujące w systemie ekonomicznym,
np. skłonność ludzi do oszczędzania, polityka kredytowa banków, zachowanie przedsiębiorstw na rynku itp.
POPULACJA (ZBIOROWOŚĆ STATYSTYCZNA)- zbiór jednostek statystycznych podobnych pod względem określonych
własności (np. mieszkańcy Katowic, oddziały banku PKO BP, itp.). Jest przedmiotem badań statystycznych
PRÓBA - ponieważ bezpośrednie badania populacji są zbyt kosztowne i czasochłonne, a często wręcz niemożliwe, w
statystyce w tym celu wykorzystuje się próbę, która stanowi podzbiór populacji.
Aby rezultaty badania próby mogły być uogólnione na całą populację, próba powinna być reprezentatywna, tj.:
- wybrana w sposób losowy
- odpowiednio duża
SCHEMAT BADANIA STATYSTYCZNEGO:
CECHY STATYSTYCZNE - obiektem analizy są najczęściej obiekty statystyczne (przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe
itp.). Każde z nich charakteryzowane jest przez szereg cech, np. liczba zatrudnionych, wielkość zysków itd.
Cecha to pewna własność charakterystyczna dla wszystkich obiektów w próbie i przyjmująca wartości z określonego
przedziału.
Cechy dzielimy na:
· MIERZALNE (ilościowe) - wyrażone liczbowo, np. wartość sprzedaży, liczba oddziałów banku itd.

(…)

… ze zbioru nieskończonego (nieprzeliczalnego), np. wielkość
sprzedaży, zysk w mln zł
DANE STATYSTYCZNE - są prezentowane w postaci tzw. szeregów statystycznych lub wykresów. Wyróżniamy:
· szeregi SZCZEGÓŁOWE (wyliczające)
· szeregi ROZDZIELCZE
o PUNKTOWE
o PRZEDZIAŁOWE
SZEREG SZCZEGÓŁOWY:
x , x ,..., xN 1 2
Np. Wynagrodzenie w tys. zł.
2,85 1,2 1,76 1,8 3,58 1,65 1,67 2,0 1,3
SZEREG ROZDZIELCZY
100mln…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz