Zagadnienia teoretyczne do ćwiczeń

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia teoretyczne do ćwiczeń - strona 1

Fragment notatki:

ZAGADNIENIA TEORETYCZNE DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ NR 2
Proszę przynieść tablice statystyczne: wartości dystrybuanty rozkładu normalnego standardowego, wartości
krytyczne rozkładu t-Studenta, wartości krytyczne rozkładu Chi-kwadrat, wartości krytyczne rozkładu FSnedeckora. (np. Kończak G. Trzpiot G. (2002), Analizy statystyczne z arkuszem kalkulacyjnym Microsoft
Excel, AE Katowice s.132-137)
Proszę przygotować poniższe zagadnienia
Wybrane rozkłady zmiennych losowych skokowych:
a) rozkład dwupunktowy (zero-jedynkowy)
- zastosowanie (przykłady zmiennych losowych o tym rozkładzie)
- postać funkcji rozkładu prawdopodobieństwa
- wzory E(X) i D2(X)
Źródło: wykład, np. Pawłowski Z. (1966), Wstęp do statystyki matematycznej, PWN, Warszawa, s. 126
b) rozkład dwumianowy (Bernoulliego)
- zastosowanie (przykłady zmiennych losowych o tym rozkładzie)
- postać funkcji rozkładu prawdopodobieństwa
- wzory E(X) i D2(X)
Źródło: wykład, np. Pawłowski Z. (1966), Wstęp do statystyki matematycznej, PWN, Warszawa,
s. 127-133
c) rozkład Poissona
- dla jakiego rozkładu (i przy jakich warunkach) rozkład Poissona jest rozkładem granicznym?
- zastosowanie (przykłady zmiennych losowych o tym rozkładzie)
- postać funkcji rozkładu prawdopodobieństwa
- wzory E(X) i D2(X)
Źródło: wykład, np. Pawłowski Z. (1966), Wstęp do statystyki matematycznej, PWN, Warszawa,
s. 139-145
Wybrane rozkłady zmiennych losowych skokowych:
a) rozkład jednostajny (prostokątny)
- zastosowanie (przykłady zmiennych losowych o tym rozkładzie)
- postać funkcji gęstości (wzór, wykres)
- wzory E(X) i D2(X)
Źródło: wykład, np. Pawłowski Z. (1966), Wstęp do statystyki matematycznej, PWN, Warszawa,
s. 154-157
b) rozkład normalny
- zastosowanie (przykłady zmiennych losowych o tym rozkładzie)
- postać funkcji gęstości (wzór, wykres)
Źródło: wykład, np. Pawłowski Z. (1966), Wstęp do statystyki matematycznej, PWN, Warszawa,
s. 157-166
Twierdzenia graniczne
• twierdzenie graniczne Lindeberga-Levy’ego (Żródło: wykład, np. Pawłowski Z. (1966), Wstęp do
statystyki matematycznej, PWN, Warszawa, Twierdzenie 5.6 s.193 oraz Twierdzenie 5.7 s.196)
• twierdzenie graniczne de Moivre’a-Laplace’a (Żródło: wykład, np. Pawłowski Z. (1966), Wstęp do
statystyki matematycznej, PWN, Warszawa, Twierdzenie 5.10 s.205)
• centralne twierdzenie rachunku prawdopdobieństwa (Żródło: wykład, np. Pawłowski Z. (1966), Wstęp
do statystyki matematycznej, PWN, Warszawa, Twierdzenie 5.8 s.199-200)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz