Multimedia i sieci komputerowe - strona 2

note /search

Protokoły dostępu do łącza fizycznego

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

Protokoły dostępu do łącza fizycznego Wcześniej wspomniano o możliwości wystąpienia w LSK kolizji przy dostępie do medium. W celu zapewnienia efektywnego korzystania z łącza konieczne jest ustalenie reguł, zgodnie z którymi każda z włączonych do sieci stacji będzie zdolna do rozstrzygnięcia, w któr...

Protokoły sieci LAN

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1414

Protokoły sieci LAN Wprowadzenie Do przekazywania informacji przez sieć teleinformatyczną stosuje się protokoły. Protokoły możemy podzielić na poszczególne klasy: Protokoły sieci lokalnych LAN (LAN Protocols) - obsługują funkcje dwóch najniżs...

Protokoły w sieciach teleinformatycznych

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

Protokoły w sieciach teleinformatycznych wersja HTML http://student.uci.agh.edu.pl/~fenix 1. Wstęp W procesach komunikacyjnych niezbędne są procedury zwane protokołami , które umożliwiają prawidłowy przebieg tych procesów - bez błędów lub przerw. W sieciach teleinformatycznych wszystkie operacje ...

Protokół Secure IP

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

Protokó ł Secure IP IPSec jest standardem stworzonym przez IETF ( Internet Engineering Task Force ). Jest protoko ł em warstwy trzeciej (poziom protoko ł u IP) wed ł ug modelu OSI zapewniaj ą cym:  poufno ść przesy ł anych informacji (poprzez s...

Protokół S-HTTP

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

Protokó ł S-HTTP Zapewnia us ł ugi zabezpieczaj ą ce dla transakcji HTTP. Dla zapewnienia bezpiecze ń stwa komunikatów S-HTTP wykorzystuje podpis cyfrowy, szyfrowanie, sprawdzanie i uwiarygodnienie komunikatów. Us ł ugi bezpiecze ń stwa s ą...

Protokół SSH

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 875

Protokó ł SSH Protokó ł SSH umo ż liwia bezpieczne zdalne logowanie oraz bezpieczny dost ę p do innych us ł ug sieciowych poprzez sie ć niezabezpieczon ą . Obejmuje trzy g ł ówne sk ł adniki:  Transport layer protocol [SSH-TRANS] udost ę pniaj ą cy uwierzytelnienie serwera, poufno ść i integralno ...

Sieć ATM

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 896

Sieć ATM   ATM powstała w wyniku połączenia technik sieci lokalnych i rozległych. Według obecnych standardów szybkie sieci to takie, które mogą przesyłać dane z szybkością 100Mbit/sek lub większą. Sieci ATM mogą przekazywać dane z szybkością rzędu Gbit/sek Większość komputerów nie jest w stanie ge...

Sieć FDDI

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1421

Sieć FDDI   FDDI ( Fiber Distributed Data Interface ) jest popularnym rodzajem sieci lokalnej, która ma większą przepływność niż Ethernet. FDDI jest standardem dla kabli światłowodowych (n...

Sieci klient-serwer

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1190

Sieci komputerowe wykład 12 Agata Półrola Katedra Informatyki Stosowanej UŁ polrola@math.uni.lodz.pl http://www.math.uni.lodz.pl/~polrola rok ak. 2004/2005   Modele pracy w sieci     Model klient - serwer   Podstawowym modelem interakcji mi ¡ dzy  programami u¢ ytkowymi jest model  klient – serwer ...

Sieci komputerowe - wykład 1

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 994

Przez sieć komputerową rozumiemy wszystko to, co umożliwia komputerom komunikowanie się ze sobą oraz współdzielenie zasobów (np. dysków, drukarek). Będziemy rozważać głównie dwie kategorie sieci: LAN ( Local Area Networks ) - sieci lokalne. WAN ( Wide Area N etworks ) - sieci rozległe. Jako przy...