Sieci komputerowe - wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sieci komputerowe - wykład 1 - strona 1 Sieci komputerowe - wykład 1 - strona 2 Sieci komputerowe - wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:

Przez sieć komputerową rozumiemy wszystko to, co umożliwia komputerom komunikowanie się ze sobą oraz współdzielenie zasobów (np. dysków, drukarek).
Będziemy rozważać głównie dwie kategorie sieci:
LAN ( Local Area Networks ) - sieci lokalne.
WAN ( Wide Area N etworks ) - sieci rozległe. Jako przybliżone, nieprecyzyjne kryterium rozróżnienia przyjmuje się odległości między łączonymi komputerami, np. komputery z kilku sąsiadujących budynków łączone są siecią LAN.
Wyróżnia się jeszcze MAN ( Metropolitan Area Network s ) - sieci miejskie.
Na sieć składają się sprzętowe oraz programowe elementy składowe.
Sprzętowe elementy składowe sieci komputerowych. Podstawowymi elementami sprzętowymi są:
urządzenia transmisji,
urządzenia dostępu,
urządzenia wzmacniające, filtrujące i kierujące przesyłane sygnały.
Urządzenia transmisji to nośniki transportu sygnałów przesyłanych przez sieć. Są to na przykład kable koncentryczne, skrętki dwużyłowe, kable światłowodowe, ale też powietrze (przesyłanie fal radiowych, mikrofal, światła).
Urządzenia transmisji będą jeszcze omawiane w dalszej części wykładu (m. in. w części powiązanej z warstwą fizyczną sieci - patrz model OSI)
Urządzenia dostępu do nośnika transmisji są odpowiedzialne za formatowanie danych tak, by nadawały się do przesyłania poprzez nośnik transmisji, umieszczanie tych danych w nośniku transmisji oraz odbieranie odpowiednio zaadresowanych danych.
W sieci LAN urządzeniami takimi są karty sieciowe. Karty sieciowe opakowują dane w tzw. ramki.
Urządzenia wzmacniające, filtrujące i kierujące przesyłane sygnały. Sygnały umieszczane w nośniku transmisji, np. sygnały elektryczne w kablu ulegają zakłóceniom - tłumieniu i zniekształceniu . Tłumienie to osłabienie siły sygnału, zniekształcenie to niepożądana zmiana kształtu przebiegu czasowego.
Jednym ze sposobów unikania tłumienia jest ograniczenie długości połączeń (kabli). Innym sposobem jest zainstalowanie wzmacniaka ( repeater ). Wzmacniak odczytuje przesyłane sygnały, wzmacnia je i wysyła z powrotem do sieci. Stosuje się również koncentratory pasywne ( passive hubs ) łączące komputery i inne urządzenia w topologii gwiazdy i zmniejszające odległości między skrajnymi komputerami w sieci LAN. Koncentratory aktywne ( active hubs , czasami nazywane multiport repeaters ) są połączeniem koncentratorów pasywnych i wzmacniaków. Współcześnie większość koncentratorów wzmacnia sygnały. Przeciwdziałanie zniekształceniom polegają na przestrzeganiu zaleceń dotyczących nośnika, korzystaniu z protokołów obsługujących korektę błędów transmisji.


(…)


Niektóre technologie sieciowe i metody dostępu do nośnika transmisji:
Będzie o tym jeszcze mowa na jednym z kolejnych wykładów. Teraz podstawy:
Ethernet (rywalizacja) CSMA/CD, detekcja kolizji. Pojęcie domeny kolizji (rywalizacji).
Token Ring (przekazywanie znacznika)
FDDI (Fiber Distributed Data Interface) z parą pierścieni światłowodowych.
Przełączniki - dostęp do nośnika w komutowanych sieciach LAN…
….
Stacje robocze. Drukarki.
Komputery z oprogramowaniem serwującym usługi (serwery):
Serwery plików
Zalety:
centralna lokalizacja
zabezpieczenie źródła zasilania
zorganizowane archiwizowanie danych
mechanizmy dyskowe zwiększające bezpieczeństwo i szybkość
Serwery wydruków
Serwery aplikacji
Serwery mocy (duża moc obliczeniowa)
Typy sieci.
Sieci równorzędne, każdy z każdym (peer-to-peer).
Każdy komputer…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz