Ekonometria - strona 30

Zużycie energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ryszard Garbacz
 • Ekonometria
Pobrań: 42
Wyświetleń: 602

1. Wstęp W swojej pracy chciałem przedstawić własny model ekonometryczny przedstawiający zależność zużycia energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe od liczby ludności oraz nowych mieszkań o d danych do użytku. Do badania zależności wykorzystałem dane z lat 1980-1995, opublikowane w rocznika...

Model ekonometryczny poziomu zużycia energii elektrycznej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ryszard Garbacz
 • Ekonometria
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735

Model ekonometryczny poziomu zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w latach 1980 - 1993 Najlepszą kombinacją zmiennych objaśniających zmiany zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych (Y w Gwh) w latach 1980-93 (zgodnie z ideą metody nośników informacji Hellwiga) jest...

Ekonometria II studia stacjonarne - plan wykładu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Mateusz Pipień
 • Ekonometria
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1169

Ekonometria II studia stacjonarne - plan wykładu rok akad. 2012/2013, 15 godz Mateusz Pipień, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych, Uniwersytet Eko- nomiczny w Krakowie Plan wy...

Ściśle nieliniowe modele regresyjne

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

ŚCIŚLE NIELINIOWE MODELE REGRESYJNE Regresyjny model ściśle nieliniowy y i = f ( x i , β ) + ε Nie można znaleźć formuły na transformację zmiennych. Parametry szacowane są na podstawie n elementowej próby losowej, w postaci odpowiadających sobie par wartości x ji , y i , dla i=1,..., n . Oszacow...

Zadanie optymalizacji bez ograniczeń

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

ZADANIE OPTYMALIZACJI BEZ OGRANICZEŃ max f ( x ) (1) x ∈ R n Rozwiązanie: 1. analityczne 2. iteracyjne algorytmy optymalizacji nieliniowej Rozwiązanie analityczne Warunkiem koniecznym istnienia ekstremum funkcji wielu

Klasyfikacja modeli ekonometrycznych - Klasyfikacja ze względu na walo...

 • Ekonometria
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1323

KLASYFIKACJA MODELI EKONOMETRYCZNYCH Klasyfikacja ze względu na walory poznawcze:  modele przyczynowo-skutkowe  modele symptomatyczne  modele autoregresyjne  modele tendencji rozwojowej Klasyfikacja ze względu na postać analityczną modelu:  modele liniowe  modele nieliniowe  modele nielini...

Zbiór ćwiczeń z ekonometrii.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: macierz, metoda najmniejszych kwadratów, średni względny błąd szacunku, współczynnik korelacji liniowej, zadania uzupełniające, rozwiązanie zadań....

Regresja liniowa dwóch zmiennych - Ekonometria

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Ekonometria
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3591

Wszystko po kolei zrobione, wyjaśnione co skąd się bierze. Polecam. Regresja liniowa dwóch zmiennych Dane: yi - wartość eksportu towarów i usług X1i - procent produktu narod...

Regresja nieliniowa jednej zmiennej - ekonometria

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Ekonometria
Pobrań: 49
Wyświetleń: 3619

Co znajdziecie w środku? Regresja nieliniowa jednej zmiennej, dane to: zatrudnienie w przedsiębiorstwach i ludność miasta (w procentach), zmierzone wartości przedstawione są w tabelkach, następnie wykonane są obliczenia, na końcu dwa wykresy Regresja nieliniowa jednej zmiennej Dane: yi - zatrudni...

Ekonometria Kolokwium

 • Ekonometria
Pobrań: 266
Wyświetleń: 6048

Dokument ma objętość 2 stron w formacie doc. W niniejszej notatce poruszone zostały takie zagadnienia jak: graf, droga krytyczna, czas krytyczny, programowanie liniowe, funkcja celu. Kolokwium 2 gr D Zadanie 1. Dana jest tabela ...