Zużycie energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zużycie energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe - strona 1 Zużycie energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe - strona 2 Zużycie energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe - strona 3

Fragment notatki:


1. Wstęp W swojej pracy chciałem przedstawić własny model ekonometryczny przedstawiający zależność zużycia energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe od liczby ludności oraz nowych mieszkań o d danych do użytku. Do badania zależności wykorzystałem dane z lat 1980-1995, opublikowane w rocznikach statystycznych GUS. Następnie przeprowadziłem oszacowanie modelu, jego parametrów strukturalnych (stosując metodę najmniejszych kwadratów) oraz ustaliłem zależności występujące między zmiennymi objaśniającymi (liczba ludności, liczba nowych mieszkań) a objaśnianą (zużycie energii) za pomocą programu Microfit 3.0. Oczywistym jest że liczba mieszkańców naszego kraju wpływa na zużycie energii. Bardziej istotne było tu wprowadzenie drugiej zmiennej (liczby mieszkań oddanych do użytku) w celu sprawdzenia hipotezy czy faktycznie wpływa ona na zużycie energii. Na tym w istocie skupiła się część poznawcza pracy. Wszelkie wnioski i wyniki oszacowań znajdują się na końcu pracy, w podsumowaniu, po wszystkich wyliczeniach. W tablicy 1 przedstawione są dane z poszczególnych lat. Widać wyraźnie, że o ile wzrost liczby ludności jest stały i w miarę jednostajny, to liczba nowych mieszkań wykazuje tendencje zarówno wzrostowe jak i spadkowe. Przejdźmy więc do obliczeń w celu wykazania zależności. Tablica 1. Zestawienie zużycia energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe oraz liczby ludności i nowych mieszkań oddanych do użytku w l a tach 1980-1995 O B S. ZUŻYCIE ENERGII (GWh) LICZBA LUDNOŚCI (tys.) NOWE MIESZKANIA (tys.) O B S. ZUŻYCIE ENERGII (GWh) LICZBA LUDNOŚCI (tys.) NOWE MIESZKANIA (tys.) 1980
10701
35578
185
1988
17796
37862
189.6
1981
12163
35902
187
1989
18663
37963
150.2
1982
12624
36227
186.1
1990
20558
38119
134.2
1983
11939
36571
195.8
1991
19318
38245
136.8
1984
13772
36914
195.9
1992
18430
38365
133
1985
14944
37203
189.6
1993
18206
38459
94.4
1986
15649
37456
185
1994
18206
38544
76.1
1987
17066
37664
191.4
1995
18075
38588
67.1
Źródło: Rocznik statystyczny GUS, 1994-96

(…)

…, zużycie energii elektrycznej spadnie o 0,98233 GWh ze średnim błędem szacunku +- 17.3551, ceteris paribus.
3. Miary dopasowania i ich interpretacja
Zgodnie z wydrukiem z programu Microfit 3.0 (Wydruk 3), miary dopasowania zostały oszacowane następująco:
błąd standardowy reszt
S.E. of Regression = 1999.9
Teoretyczne zużycie energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe w latach 1980-95 odchyla…
… modelu
Wydruk 4. Testy diagnostyczne
Diagnostic Tests
*******************************************************************************
* Test Statistics * LM Version * F Version *
*******************************************************************************
* * * *
* A:Serial Correlation*CHI-SQ( 1)= 0.020082[.887]*F( 1, 12)= 0.015080[.904]*
* * * *
* B:Functional Form *CHI-SQ( 1)= 0.85578[.355]*F( 1…
… ROZKŁADZIE SKŁADNIKA ZAKŁÓCAJĄCEGO
(test Jarqua-Bera) (2) = 8.7272
H0:   
H1:  
[Prob] = 0,013 ,
[Prob] <  odrzucamy H0, składnik zakłócający nie ma rozkładu normalnego
[Prob] = 0,013 ,
[Prob] <  odrzucamy H0, składnik zakłócający nie ma rozkładu normalnego
TESTOWANIE WYSTĘPOWANIA AUTOKORELACJI PIERWSZEGO RZĘDU
(test Durbina-Watsona) ,
DW = 1,8658
dL (T; k; ) = dL (16; 2; 0,05…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz