Gospodarka energetyczna - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1596
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka energetyczna - opracowanie  - strona 1 Gospodarka energetyczna - opracowanie  - strona 2 Gospodarka energetyczna - opracowanie  - strona 3

Fragment notatki:


Definicja ogólna Gospodarka  energetyczna – dziedzina działalności gospodarczej mająca na celu zaspokojenie potrzeb energetycznych ludności, przemysłu i innych odbiorców zorganizowanych Zakres zainteresowao gospodarki  energetycznej obejmuje zagadnienia: • Wykorzystania zasobów energetycznych, • Pozyskiwania, przetwarzania, przesyłania i dostaw paliw i  energii • Użytkowania różnych rodzajów energii • Eksploatacji urządzeń energetycznych • Programowania i planowania rozwoju energetyki Gospodarka energetyczna: Gospodarka energetyczna Światowa Gospodarka Energetyczna kraju Gospodarka Energetyczna gminy Gospodarka Energetyczna budynku Gospodarka Energetyczna kraju Gospodarka Energetyczna kraju Gospodarka Energetyczna kraju Gospodarka Energetyczna gminy Gospodarka Energetyczna gminy Gospodarka Energetyczna budynku Gospodarka Energetyczna budynku Gospodarka Energetyczna budynku Światowa gospodarka energetyczna  dotyczy:  • stopnia wykorzystania surowców do wytworzenia energii np. zasoby naturalne gazu, węgla, ropy naftowej oraz perspektywy wyczerpania tych surowców • konieczności ochrony środowiska (ograniczenie emisji CO2), • wzrastającego zapotrzebowania na energię w skali świata w wyniku rozwoju ludzkości i wzrostu liczby ludności, • sięgania po odnawialne źródła energii, • perspektywy eksportu określonych urządzeń energetycznych, • możliwie najkorzystniejszego wykorzystywania paliw i energii w  horyzoncie krótkoterminowym, średnioterminowym,  długoterminowym, i w konsekwencji • planowania rozwoju i eksploatacji systemów energii. Krajowa gospodarka energetyczna  dotyczy:  • tych samych elementów co gospodarka światowa, jednak w skali kraju, • zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez np. : • dywersyfikację dostaw gazu • zapewnienie bezpieczeństwa elektroenergetycznego Celem jest uniknięcie kryzysu gospodarczego oraz strat finansowych związanych z przerwami dostaw gazu na skutek prowadzonej polityki zagranicznej, Polega na zapewnieniu dostaw gazu dla Polski z kilku niezależnych źródeł (krajów) Dywersyfikacja dostaw gazu Polega na odpowiednim wytwarzaniu,  przesyłaniu i dystrybucji energii elektrycznej  Przykładem niepoprawnej gospodarki elektroenergetycznej w dziedzinie przesyłu energii elektrycznej były tzw. Blackouty czyli przerwy w pracy systemu elektroenergetycznego lub jego znacznej części. Awarie taką definiuje się jako utratę napięcia w sieci elektroenergetycznej na znacznym obszarze. Przyczyny i przebieg tego zjawiska są w każdym przypadku inne,

(…)

… możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową
1) Możliwe zmiany w zakresie osłony zewnętrznej budynku:
…………………………………………………………………………………………..
2) Możliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i innych źródeł:
…………………………………………………………………………………………..
3) Możliwe zmiany w zakresie oświetlenia wbudowanego:
…………………………………………………………………………………………..
4) Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię końcową w czasie
eksploatacji budynku:
…………………………………………………………………………………………..
5) Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię końcową związane z
korzystaniem z ciepłej wody użytkowej:
…………………………………………………………………………………………..
6) Inne uwagi osoby sporządzającej świadectwo charakterystyki energetycznej:
…………………………………………………………………………………………..
Gospodarka energetyczna firmy
Przykłady działań podejmowanych…
….
Gospodarka energetyczna firmy
Taryfy energetyczne – sposób obliczenia opłat za dystrybucję
n
Q poi
S SVn Pi
S ZVnk EOik
SoSJ Eok
SoSP Pi
OA
k 1
Qpoi -
opłata za usługi dystrybucji energii elektrycznej dla danego odbiorcy [zł],
SSVn -
składnik stały stawki sieciowej [w zł/MW lub zł/kW mocy umownej lub w
zł/miesiąc dla odbiorców z grup taryfowych G],
Pi -
moc umowna z uwzględnieniem współczynników…

SoSP Pi
OA
k 1
SoSP -
stawka opłaty przejściowej [w zł/kW mocy umownej lub zł/miesiąc dla
odbiorców z grup taryfowych G]. Dla odbiorców z grup taryfowych G, stawka opłaty
przejściowej jest zależna od rocznej ilości pobranej energii,
OA -
opłata abonamentowa [zł]
n-
ilość rozliczeniowych stref czasowych (1,2 lub 3).
Gospodarka energetyczna firmy
Zakup energii
Z dniem 1 lipca 2007 r. weszła w życie…
… nowelizacja ustawy Prawo energetyczne, na mocy której
wszyscy odbiorcy, zarówno komercyjni jak i niekomercyjni (w tym gospodarstwa domowe),
bez względu na ilość kupowanej energii, upoważnieni zostali do swobodnego wyboru dostawcy
energii elektrycznej.
Tym samym rozdzielona została działalność przesyłowa, którą nadal realizować będą lokalni
operatorzy systemu dystrybucyjnego jako właściciele infrastruktury…
…:

wyłączników czasowych,

czujników ruchu,

zdalnie sterowanych wyłączników oraz ściemniaczy
redukują one w znacznym stopniu energię elektryczną, w których
regulacja natężenia odbywa się manualnie (za pomocą klawisza
lub pokrętła) lub też zdalnie, przy pomocy pilota

zainstalowanie gaszących światło wyłączników czasowych
wyposażonych także często w czujniki ruchu

zainstalowanie łączników hotelowych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (1)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

roman1953 napisał(a):

2015-06-16 09:09:38

nieaktualne dane