Ekonometria - strona 31

Ekonometria 1

 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie
 • Ekonometria
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1960

Papiery wartościowe – podstawowy rodzaj instrumentów finansowych. Rynki finansowe i rola papierów wartościowych. Przepływ strumieni finansowych odbywa się poprzez: Instytucje finansowe, Rynki finansowe. Nadwyżkami kapitału finansowego dysponują gospodarstwa domowe i niektóre przedsiębiorstwa, zaś ni...

Dobór zmiennych zadania

 • Ekonometria
Pobrań: 147
Wyświetleń: 5264

Ekonometria lista 2 Zadanie 1 Pewien student miał za zadanie policzyć brakujące wartości w macierzy korelacji 1 -0,8 0,25 -0,8 1 0,25 1R= Otrzymał następującą wartość r23=0,6. Czy może to być dobry wynik? Odpowiedź uzasadnić. Zadanie 2 Wi...

Ekonometria - badanie czynników wpływających na przeciętne wynagrodzen...

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Ekonometria
Pobrań: 826
Wyświetleń: 6405

Ekonometryczne ustalenie najistotniejszych czynników oraz badanie ich korelacji z wysokością wynagrodzenia brutto w Polsce Gr. III Zarządzanie Rok akademicki 2007/08Temat: Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto1. Cel i obszar badańCelem mojego badania jest analiza wysokości przeciętnego miesięc...

Simplex

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2380

1. WSTĘP Podejmowanie decyzji jest nieodłączną częścią prowadzenia działalności gospodarczej. Z tego względu, istotne jest by były to decyzje jak najbardziej optymalne z punktu widzenia celów przedsiębiorstwa. Wiąże się to z koniecznością przyjęcia określonego kryterium, według którego dokonujemy ...

Ekonometria - egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 343
Wyświetleń: 5320

Ma objętość 2 stron zapisanych w formacie doc. Zaznaczam składa się z pytań, a nie z odpowiedzi. W dokumentach znajdują się liczne tabelki. Notatka została porządnie przygotowana. Ekonometria finansowa Zadanie 1. Do modelowania kształtowania się zmienności logarytmicznych dziennych stóp zwrotu ind...

Ekonomietria

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Ekonometria
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1967

wykład Poniższe zadanie przedstawia model ekonometryczny. Dane w zadaniu dotyczą rocznej produkcji wyrobów skórzanych w firmie produkcyjnej Alex. Do zbudowania modelu wykorzystano dane o rocznej produkcji (Y), wielkości produkcji sprzedanej na rynki zagraniczne (X1) oraz rocznych kosztów związanych ...

Ekonometria - Elementy modelu

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Ekonometria
Pobrań: 315
Wyświetleń: 4543

Podstawy ekonometrii PODSTAWY EKONOMETRII Wykład I (16.03.2003) POJĘCIE MODELU EKONOMETRYCZNEGO. Modelem ekonometrycznym nazywamy konstrukcję formalną, która za pomocą jednego równania bądź też wielu równań odwzorowuje zasadnicze powiązania ilościowe zachodzące między badanymi zjawiskami ekonomi...

Metoda momentów

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 42
Wyświetleń: 574

METODA MOMENTÓW Przyjmujemy, że związek miedzy zmiennymi jest liniowy: y i = β 0 + β 1 ⋅ x i + ε i (1) gdzie: β 0 i β 1 - parametry, które chcemy oszacować, i - numer obserwacji, i =1,2, …, n ε i - składnik losowy. Założenia: 1. E ( ε i )= 0 dla wszystkich i 2. cov( ε i , x j )=0 dla wszystkich i...

Metoda momentów - zalożenia i przykłady

 • Ekonometria
Pobrań: 77
Wyświetleń: 882

METODA MOMENTÓW Przyjmujemy, że związek miedzy zmiennymi jest liniowy: y i =  0 +  1  x i +  i (1) gdzie:  0 i  1 - parametry, które chcemy oszacować, i - numer obserwacji, i =1,2, …, n  i - składnik losowy. Założenia: 1. E (  i )= 0 dla wszystkich i 2. cov(  i , x j )=0 dla wszystkich i...

Podejmowanie decyzji- wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ryszard Garbacz
 • Ekonometria
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Dyrektor produkcji chce opracować plan produkcji oraz straegię prowadzenia zapasów, które zapewnią w przyszłości zaspokojenie popytu. W idealnej sytuacji plan oraz sraegia powinny zapewnić przedsiębiorstwu zaspokojenie popytu oraz jednocześnie zmi...