Ekonometria - strona 29

Klasyfikacja modeli ekonometrycznych - Modele przyczynowo-skutkowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ryszard Garbacz
 • Ekonometria
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1239

Klasyfikacja modeli ekonometrycznych Ekonometria jest nauką o metodach matematycznych i statystycznych stosowanych do badania ilościowych zależności występującymi między zjawiskami ekonomicznymi. Podstawowym obiektem rozpatrywanym w ekonometrii jest model ekonometryczny. Modelem ekonometrycznym n...

Model ekonometryczny - Prognozowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ryszard Garbacz
 • Ekonometria
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

Model ekonometryczny 1. Wstęp   Jako temat pracy wybrałam zagadnienie związane z przyrostem naturalnym, a dokładniej z ilością porodów. W ostatnich latach w Polsce obserwowany jest ujemny przyrost naturalny, skutkiem czego mogą być problemy z wypłacaniem emerytur w przyszłości. Zbyt mała liczba pr...

Analiza ekonometryczna przemysłu futrzarskiego w Polsce

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ryszard Garbacz
 • Ekonometria
Pobrań: 7
Wyświetleń: 378

ANALIZA EKONOMERTYCZNA PRODUKCJI PRZEMYSŁU FUTRZARSKIEGO W LATACH1996-1998 W POLSCE. Rozdział I 1. Dane źródłowe w układzie miesięcznym z lat 1996-1998 pochodzące z Biuletynów Statystycznych oraz dane pierwotne przekształcone do indeksów jednopodstawowych: a) Dane źródłowe Tabela 1 Dane pierwot...

Produkcja sprzedana

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ryszard Garbacz
 • Ekonometria
Pobrań: 7
Wyświetleń: 826

1. Założenia początkowe Moim celem, podczas budowania modelu ekonometrycznego było odwzorowanie zmian w wielkości produkcji sprzedanej za pomocą innych wielkości ekonomicznych, takich jak: płace, wielkość handlu zagranicznego i inne. Wszystkie poniższe modele oszacowano na podstawie obserwacji m...

Przyrost naturalny

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ryszard Garbacz
 • Ekonometria
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812

1. Wstęp W ostatnich latach w Polsce obserwowany jest ujemny przyrost naturalny, skutkiem czego mogą być problemy z wypłacaniem emerytur w przyszłości. Zbyt mała liczba przyszłych pracowników, a co za tym idzie mniejsze składki odprowadzane na ubezpieczenia społeczne mogą nie wystarczyć na zapewn...

Wartość sprzedaży

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ryszard Garbacz
 • Ekonometria
Pobrań: 42
Wyświetleń: 847

Wstęp W swojej pracy chciałem przedstawić własny model ekonometryczny opisujący kształtowanie się wartości sprzedaży sera dojrzewającego Gouda (Y ) . Zestaw potencjalnych zmiennych jest następujący: X 1 - cena 1kg, X 2 - średnie dochody mieszkańców, X 3 - wielkość sprzedaży, X 4 - stopa inflacji....

Wydatki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ryszard Garbacz
 • Ekonometria
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

SPIS TREŚCI I. ROZDZIAŁ - Zagadnienia merytoryczne Definicja - wydatki z rocznika statystycznego '96 Definicja - spożycie Definicja - dochód rozporządzalny II. ROZDZIAŁ - Metodologia Wybór zmiennych objaśniających metodą Hellwig...

Wydobycie węgla

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ryszard Garbacz
 • Ekonometria
Pobrań: 42
Wyświetleń: 651

WSTĘP Przez model ekonometryczny badanych zjawisk i procesów ekonomiczno- społecznych rozumiemy zapisaną w języku matematycznym formalną konstrukcję przedstawiającą powiązania i zależności występujące między zjawiskami i procesami modelowanego systemu mierzalnej rzeczywistości z precyzją (dokład...

Wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ryszard Garbacz
 • Ekonometria
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

1. Wstęp 1. Wstęp W swojej pracy chciałbym zbadać jaki wpływ mają różne czynniki na przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Do tych czynników zaliczam kurs zł, indeks cen i towarów konsumpcyjnych, podaż pieniądza, podatki pośrednie, produkcję sprzedaną przemysłu, a także stopę bezrob...

Kształtowanie się zatrudnienia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ryszard Garbacz
 • Ekonometria
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

K ształtowanie się zatrudnienia SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1. Wstęp W ostatnim dziesięcioleciu XX wieku Polska przechodziła transformację gospodarczą. Sytuacja materialna przeciętnego mieszkańca naszego kraju zmieniała się z roku na rok. Oprócz nowych możliwości jakie przyniosło otwarcie się Polski na ...