Ekonometria - strona 28

Ekonometria - weryfikacja założeń

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Barbara Zofia Będowska-Sójka
 • Ekonometria
Pobrań: 168
Wyświetleń: 679

Weryfikacja założeń MNK – Ekonometria, 2012/2013 Barbara Będowska-Sójka Weryfikacja założeń MNK 1 Autokorelacja składnika losowego 1.1 Statystyka Durbina-Watsona W przypadku danych przekrojowych należy je posortować względem wybranej ...

Ekonometria - Metoda Gaussa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Barbara Zofia Będowska-Sójka
 • Ekonometria
Pobrań: 203
Wyświetleń: 525

Metoda Gaussa-Newtona F. Tornquista I 1. Przekształcami X-1/x oraz Y-1/y 2. Robimy =reglinp(1/y;1/x;1;1) . Wyznaczamy α=1/b0 β=α*b1 3. Liczymy błędy e=Y-Ytornquist ( (…) …-Fullera Model AR: ...

Ekonometria - Macierze - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Barbara Zofia Będowska-Sójka
 • Ekonometria
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1267

Powtórka: macierze i rozkłady, 2012/2013, II rok Barbara Będowska-Sójka, Katedra Ekonometrii 1 Macierze 1.1 Transpozycja macierzy (AB ) T  BT A T 1.2 Macierz symetryczna to m...

Estymacja punktowa-wzory

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Stanisław Barczak
 • Ekonometria
Pobrań: 210
Wyświetleń: 973

Estymacja punktowa Parametr Średni błąd szacunku estymator   x m D( x )   p D( S )  S(x) m n  2n m D( )  n  n dla n  30 m m (1  ) n n n Przedziały ufności X~N(  ;  ) Dla oszacowania wartości przeciętnej ...

Pytania testowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Stanisław Barczak
 • Ekonometria
Pobrań: 987
Wyświetleń: 1813

Ekonometria - S. Barczak - pytania „prawda / fałsz” 1 Analiza struktury stochastycznej modelu oznacza analizę wyłącznie reszt modelu. F 2 Błąd prognozy ex post ME (błąd średni) obliczony dla liniowego modelu tendencji rozwojowej będzie zawsze równy zero. F 3 Błąd prognozy ex post obliczony d...

Pojęcie bezrobocia i czynniki kształtujące zjawisko

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ryszard Garbacz
 • Ekonometria
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

Wpływ liczby osób czynnych zawodowo, osób w wieku produkcyjnym i liczby osób pracujących na stopę bezrobocia w Polsce ROZDZIAŁ I Pojęcie bezrobocia i czynniki kształtujące zjawisko. Pod pojęciem bezrobotnego należy rozumieć osobę nie z...

Wpływ czynników na na bezrobocie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ryszard Garbacz
 • Ekonometria
Pobrań: 14
Wyświetleń: 861

WSTĘP „Przez model ekonometryczny badanych zjawisk i procesów ekonomiczno- społecznych rozumiemy zapisaną w języku matematycznym formalną konstrukcję przedstawiającą powiązania i zależności występujące między zjawiskami i procesami modelowanego systemu mierzalnej rzeczywistości z precyzją (dokła...

Ekonometryczna analiza liczb absolwentów akademii medycznych w Polsce

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ryszard Garbacz
 • Ekonometria
Pobrań: 119
Wyświetleń: 763

Ekonometryczna analiza liczby absolwentów akademii medycznych w Polsce z wykorzystaniem pakietu STATGRAPHIC SPIS ZAGADNIEŃ Wstęp merytoryczny STUDIA MEDYCZNE - jak dostać się na akademię medyczną, jaki przebieg mają studia, ile lat trwają Studia medyczne cieszą się nadal dużą popularnością wśród ...

Energia elektryczna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ryszard Garbacz
 • Ekonometria
Pobrań: 28
Wyświetleń: 882

Wstęp Niniejsza praca ma na celu oszacowanie modelu ekonometrycznego. Dane do opracowania zaczerpnąłem z roczników statystycznych GUS. Dotyczą one produkcji energii elektrycznej w zależności od przetwarzania węgla kamiennego i bruna...

Indeks giełdowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ryszard Garbacz
 • Ekonometria
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1071

Model ma na celu wyjaśnienie kształtowania się indeksu giełdowego, wyznaczanego na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na sesja...