Wydobycie węgla

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wydobycie węgla - strona 1 Wydobycie węgla - strona 2 Wydobycie węgla - strona 3

Fragment notatki:


WSTĘP
Przez model ekonometryczny badanych zjawisk i procesów ekonomiczno- społecznych rozumiemy zapisaną w języku matematycznym formalną konstrukcję przedstawiającą powiązania i zależności występujące między zjawiskami i procesami modelowanego systemu mierzalnej rzeczywistości z precyzją (dokładnością) niezbędną w procesie wnioskowania.
W swojej pracy chciałbym zbadać, jaki wpływ mają różne czynniki na wydobycie węgla kamiennego i brunatnego. Do tych czynników zaliczam: import i eksport węgla kamiennego i brunatnego oraz liczbę kopalń i zakładów wydobywających węgiel.
ZMIENNE Dane pochodzą z roczników statystycznych i dotyczą lat 1985-2000 r. W sumie jest to t=16 obserwacji, co daje dużą liczbę stopni swobody i pozwoli na uniknięcie błędu przy szacowaniu. Do budowania modelu przyjmuję następujące oznaczenia :
Zmienna objaśniana :
Y- wydobycie węgla kamiennego i brunatnego w mln ton
Zmienne objaśniające :
X 1 - import węgla kamiennego i brunatnego w tyś ton
X 2 - eksport węgla kamiennego i brunatnego w tyś ton
X 3 - liczba kopalń i zakładów wydobywających węgiel
Ponieważ nie ma sensu wprowadzać do modelu zmiennych prawie stałych sprawdzam czy wszystkie kandydatki cechują się odpowiednią zmiennością (przekraczającą 10- 15%). W tym celu wyznaczam współczynnik zmienności.
gdzie V - współczynnik zmienności
S - odchylenie standardowe
X - średnia arytmetyczna
Jak wynika ze wzoru przed obliczeniem współczynnika zmienności należy obliczyć odchylenie standardowe i średnią arytmetyczną.
= S x 1 = = 1067,12
S x 2 = = 4754,36
S x 3 = = 27,32
S y = = 32,09
1 = 101,16
2 = 133,23
3 = 24483,6
= 214,29
Teraz mam wszystkie dane niezbędne do obliczenia współczynnika zmienności.
V x 1 = ∙ 100 = 77,62%
V x 2 = ∙ 100 = 17,04%
V x 3 = ∙ 100 = 22,60%
Ponieważ wszystkie zmienne cechuje dość duża zmienność ta procedura nie wyeliminowała żadnej zmiennej.
Następnym moim krokiem jest wyznaczenie współczynnika korelacji liniowej Pearsona pozostałych dwóch kandydatek ze zmienną endogeniczną (objaśnianą), który będzie potrzebny w dalszej części pracy.

(…)

… jest każda potencjalna zmienna objaśniająca.
Każdą zmienną, z każdej kombinacji charakteryzujemy pojemnością indywidualną, która jest wyrażana wzorem:
gdzie hl j - pojemność indywidualna j- tej kandydatki z l- tej kombinacji
r j - współczynnik korelacji Pearsona j- tej kandydatki ze zmienną endogeniczną rij- współczynnik korelacji i- tej i j- tej kandydatki
1. y= f (x1)
2. y= f (x2)
3. y= f (x3)
4. y= f…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz