Algebra - strona 5

Układy równań liniowych

 • Politechnika Wrocławska
 • Algebra
Pobrań: 140
Wyświetleń: 917

Układy równań liniowych Rozwiązanie I metodą. Jeżeli Wzory Krammera Rozwiązanie II metodą. gdzie W = wyznacznik macierzy współczynników w miejsce Xi ma kolumnę wyrazów wolnych Rozwiązanie III metodą. macierz wektor współczyn prawo ...

Algebra zbiorów. Iloczyn kartezjański zbiorów

 • Algebra
Pobrań: 182
Wyświetleń: 4291

4-stronicowa notatka w formacie doc z algebry, algebry zbiorów. Tematem notatki jest iloczyn kartezjański zbiorów. Poruszane zagadnienia i pojęcia pojawiające się z notatce: zbiór, elementy zbioru, zbiór skończony,

Macierze zadanie

 • Algebra
Pobrań: 49
Wyświetleń: 3444

7-stronicowa notatka z algebry liniowej w formacie doc. Zadania z macierzami oraz podstawowe definicje związane z tematem, twierdzenia, przykłady. Zagadnienia omówione w notatce to między innymi: bazowa postać macierzy, rozwiązywanie równań macierzowych, rachunek macierzowy, macierz odwrotna, przest...

Odwracanie macierzy

 • Algebra
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3234

W treści notatki z przedmiotu algebra liniowa znajduje się instruktaż jak odwracać macierze. Notatka pokazuje w kolejnych krokach na czym polega odwracanie macierzy. Przedstawiono dwie metody - za pomocą macierzy dopełnień algebraicznych i za pomocą oraz metodą operacji elementarnych. Wymieniono tak...

ALGEBRA LINIOWA -zadania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Algebra
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

ALGEBRA LINIOWA -zadania do rozwiązania Pomnożyć macierze A * B: Dla macierzy A, B obliczyć: A T *B Dla macierzy A, B, C obliczyć: A*(B*C), (A*B)*C: Dla macierzy A, B obliczyć 2*A-B T : Dla macierzy A, B, C obliczyć (A+2*B)*C: Dla macierzy A, B, C obliczyć 3C T - 2*A*B: Dla macierzy X, Y oblic...

Arytmetyka liczb całkowitych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Algebra
Pobrań: 49
Wyświetleń: 616

Wykład 1 Arytmetyka liczb całkowitych Na początku zajmować się będziemy zbiorem liczb całkowitych Z =  { 0 , ± 1 , ± 2 , . . .}. Zakładamy, że czytelnik zna relację    0) i ma...

Wyznaczniki 1-2

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Algebra
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

Wykład 14 Wyznacznik macierzy cd. Twierdzenie 1  Niech A będzie macierzą kwadratową i niech Ai, Aj będą dwiema różnymi jej kolumnami, wtedy dla dowolnego k ∈ K: det[ A 1 , . . . , Ai, . . . , Aj, . . . , An ] = det[ A 1 , . . . , Ai  +  kAj, . . . , Aj, . . . , An ] Dowód  Udowodniliśmy, że: det[...

Arytmetyka modulowa algebra

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Algebra
Pobrań: 7
Wyświetleń: 763

Wykład 3 Arytmetyka modulo  n Niech  n  będzie dodatnią liczbą całkowitą ( n   0) i niech  a, b ∈  Z. Mówi- my, że  a  przystaje do  b  modulo  n  jeśli  n| ( a − b ) i piszemy wtedy  a ≡ b  mod  n . Relacja 

Algebra - działania

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Algebra
Pobrań: 21
Wyświetleń: 896

Wykład 2 Działania Z wcześniejszych kursów znamy pojęcie działań arytmetycznych w zbiorze liczb rzeczywistych (+ , −, ·,  :). Niech  A  będzie dowolnym zbiorem. Każdą funkcję  f  :  An → A  nazywa- my ( n -arnym) działaniem w zbio...

Formy kwadratowe - algebra

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Algebra
Pobrań: 49
Wyświetleń: 903

Wykład 9 Zadanie  Zbadać, czy forma: g ( x 1 , x 2 , x 3) = [ x 1 , x 2 , x 3]    1 2 3 2 5 2 3 2 0       x 1 x 2 x 3    jest dodatnio określona. Rozwiązanie  Wystarczy zbadać, czy dodatnie są minory główne, a więc wyznaczniki: G 1 = 1 G 2 = 1 2 2 5 = 1    0 G 3 = 1 2 3 2 5 2 3 2 0 = ...