Sztuka śródziemnomorska - strona 2

note /search

Pismo Egejskie - tabliczki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Sztuka śródziemnomorska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

Pismo Egejskie Tabliczki  z pismem linearnym typu A Dysk z Fajstos Niezrozumiałe znaki z dysku z Fajstos Pismo cypryjskie Gliniana tabliczka z Enkomii Przykłady użycia pisma cypryjskiego Przykłady użycia pisma cypryjskiego –  cd. (wraz z greką)

Pismo egejskie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Sztuka śródziemnomorska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819

Pismo egejskie Wszystkie społeczeństwa i małe społeczności, ludzie mieszkający w wielkich metroploliach i małych wioskach, chcąc żyć i współpracować - tak, aby czerpać zyski z tej koegzystencji muszą porozumiewać się wewnątrz wiekszych lub mniejszych grup. Początkowo, wystarcza najbardziej prymity...

Pismo Egejskie - zdjęcia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Sztuka śródziemnomorska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

Pismo Egejskie Tabliczki  z pismem linearnym typu A Dysk z Fajstos Niezrozumiałe znaki z dysku z  Fajstos Pismo cypryjskie Gliniana tabliczka z Enkomii Przykłady użycia pisma  cypryjskiego Przykłady użycia pisma  cypryjskiego – cd. (wraz z greką) Pismo linearne B Użycie pisma linearnego B Ideogramy...

Pismo egipskie - geneza pisma

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Sztuka śródziemnomorska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1162

    Starożytny Egipt Pismo i literatura     Geneza pisma  Pismo egipskie powstało jeszcze w okresie  predynastycznym, a nie, jak dotychczas  sądzono ok. 3000 r. p.n.e, czyli w  początkach Starego Państwa. Stwierdzono  to podczas badań NIA...

Porządki achitektoniczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Sztuka śródziemnomorska
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1141

    PORZĄDKI  PORZĄDKI ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKTONICZN     WITRUWIUSZ WITRUWIU  Bardzo dokładne informacje na temat  Bardzo dokładne informacje na tem porządków architektonicznych uzyskujemy  porządków architektonicznych uzyskujemy już od  już od  Witruwiusza Witruwius  . Był on architektem,  . B...

Religia Rzymska

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Sztuka śródziemnomorska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 994

    RZYM: RELIGIA RELIGI     źródła do wczesnej religii rzymskiej: źródła do wczesnej religii rzymskiej    Traktat M. Terencjusza Warrona ( „Starożytności”); Traktat M. Terencjusza Warrona ( „Starożytności”  Św.Augustyn („ O Państwie Bożym”); Św.Augustyn („ O Państwie Bożym”)  Owidiusz Naron („M...

Syropalestyna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Sztuka śródziemnomorska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1246

Syropalestyna Geografia fizyczna, historyczna i  gospodarcza  Syropalestyna- zasięg terytorialny  Wyrażenie Syropalestyna jest stosowane  do określenia starożytnego, kulturalno- geograficznego regionu wschodniej  części Morza Śródziemnego.   Głównie obejmuje on terytorium  dzisiejszej Syrii, Liba...

Świątynie mezopotamskie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Sztuka śródziemnomorska
Pobrań: 119
Wyświetleń: 770

ŚWIĄTYNIE MEZOPOTAMSKIE Sztuka archaiczna: PIERWSZĄ TRWALSZĄ BUDOWLĄ W MIEŚCI MEZOPOTAMSKIM BYŁY ŚWIĄTYNIE. POCZĄTKOWO WZNOSZONO JĄ NA PLANIE INSPIROWANYM DOMEM MIESZKALNYM, LECZ WKRÓTCE USTALIŁA SIĘ TRADYCJA SPECJALNYCH TECHNIK BUDOWLANYCH KTÓRE PRZETRWAŁY PO CZASY GRECKIE. PODSTAWOWYM BUDULCEM ...

Typy świątyń greckich

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Sztuka śródziemnomorska
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1288

Typy świątyń greckich Obrzędy kultowe odbywały się pod gołym niebem na  wyznaczonym terenie, zwanym temenosem, gdzie  znajdowało się także prymitywne wyobrażenie bóstwa –  początkowo kamień czy słup drewniany chronione przed  opadami atmosferycznymi najprostszą konstrukcją.  Zasadniczą częścią kult...

Wazy greckie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Sztuka śródziemnomorska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1533

WAZY  GRECKIE WAZY  GRECKI . . Definicja wazy greckiej  -  Definicja wazy greckiej  - jest to naczynie jest to naczy   dowolnego kształtu wielkości i przeznaczenia,  dowolnego kształtu wielkości i przeznaczenia, wytworzone przez starożytnych Greków, przy czym na  wytworzone przez starożytnych Grekó...