Pragmatyka języka

note /search

Deborah Tannen-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pragmatyka języka
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1687

Deborah Tannen: „Ty nic nie rozumiesz…” (uczennica Robin Lakoff) Kobiety mówią metatekstami (tekstami o tekście). Ukrywają w tekście tekst właściwy, którego mężczyzna ma się domyślić. K. nie mają problemów z ich rozszyfrowywaniem, ale mężczyźni owszem. Robin Lakoff - prekursorka badań nad różnicam...

Implikatur-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pragmatyka języka
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1169

IMPLIKATUR treści, które nie wynikają bezpośrednio lecz są wydobywane jako wnioski z aktów mowy. mogą być różne w zależności od interpretacji zdania wynikają z formy danego aktu proces wydobywania sensów jest zawsze twórczy, jest to rodzaj gry słowem, który indywidualnie wyciąga wnioski

Inferencja-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pragmatyka języka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 728

Inferencja (wnioskowanie w sensie właściwym) a wiedza o świecie. 3 podstawowe płaszczyzny wiedzy o świecie: Wiedza ogólna - wspólna płaszczyzna (informacja dla wszystkich, nie wnosi nic nowego, ale czemuś służy) np. „Każdy wie, że…” + ogólne definicje. Odbiorca już o tym wie, np.: „Wilk jest ssak...

Informacja tła-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pragmatyka języka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 679

Informacja tła - sytuacja mówienia Funkcja pragmatyczna - cel komunikacyjny danego aktu mowy nie równa się funkcji znaczeniowej. Często realizowanie sensu ukrytego/oddanego w stosunku do sensu semantycznego. J.R. Searle: funkcja pragmatyczna może być przypisana zdaniom w trybie oznajmującym. Ukry...

Informacje przekazywane przez wypowiedź-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pragmatyka języka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1323

Informacje przekazywane przez wypowiedź mogą być konwencjonalne lub niekonwencjonalne. Konwencjonalne: pod asercją - wbudowane przekonanie, prawda. Np. Warszawa jest stolicą Polski; Chcę żebyś… poza asercją przekazywane za pomocą odrębnych wykła...

Język jako system-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pragmatyka języka
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1855

Język jako system - fonetyka, morfologia (składa się z fleksji i słowotwórstwa), składnia (syntaktyka). Język jako działanie - pragmatyka językowa. Skuteczność mówienia/ języka w różnych s...

Klasyfikacja aktów mowy-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pragmatyka języka
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1421

Klasyfikacja aktów mowy J. K. Searle (następca Austina) - 5 rodzajów aktów mowy: asercje - celem jest przedstawienie sądów mówiącego o stanach rzeczy, np. wątpienie, przysięganie „Wątpię, żeby g...

Odmowa-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pragmatyka języka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 875

Odmowa: akt reaktywny, reakcja na inny akt mowy (są akty inicjatywne i reaktywne). Odmowa - wiem, że chcesz żebym zrobił X (ponieważ tak powiedziałeś). Myślę, że sądzisz iż to zrobię. Mówię: nie chcę tego zrobić i nie zrobię tego. Sądzę, że nie m...

Teoria aktów mowy-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pragmatyka języka
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2604

TEORIA AKTÓW MOWY - PO CO MÓWIMY? Zdania konstatujące (konstatywy) - stwierdzenia Wypowiedzi performatywne/spełniające - zdania ani prawdziwe, ani fałszywe. Ich funkcją jest sp...