Informacje przekazywane przez wypowiedź-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Informacje przekazywane przez wypowiedź-opracowanie - strona 1 Informacje przekazywane przez wypowiedź-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Informacje przekazywane przez wypowiedź mogą być konwencjonalne lub niekonwencjonalne.
Konwencjonalne:
pod asercją - wbudowane przekonanie, prawda. Np. Warszawa jest stolicą Polski; Chcę żebyś…
poza asercją przekazywane za pomocą odrębnych wykładników - np. Chyba przyjechał; Czy przyjechał?
bez wykładników - wyrazy, które same w sobie zawierają wartościowanie, np. bachor.
Niekonwencjonalne:
Na zasadzie reguł konwersacyjnych
zależne od sytuacji mówienia - np. i kto to zjadł? (sytuacja uzupełnia sens)
niezależne od sytuacji mówienia (np. metafory)
Nie na zasadzie reguł konwersacyjnych
odczytywanie okazjonalizmów
rozumienie zależne od wiedzy i doświadczenia mówiących
Sensy naddane - znaczenia realizujące się w konkretnej sytuacji mówienia, obejmujące nadwyżki, modyfikacje i przesunięcia w stosunku do znaczeń słownikowych.
Znaczenie pragmatyczne jest w opozycji do znaczenia systemowego.
Presupozycja INFERENCJE Implikatura INFERENCJE - poszerzają znaczenie wypowiedzi, obszary interpretacyjne. Łac. Intro - wnoszę, wnioskuję. wnioskowane na temat tego, co jest założone dla danej wypowiedzi - presupozycja. wydobywa sensy należące do informacji założonej. Stoi przed wypowiedzią. Wydobywa sensy naddane, należące do założenia danej wypowiedzi. Relacje między znaczeniami dwóch zdań, z których jedno obowiązkowo wynika z drugiego. Takie same dla zdań twierdzących, jak i przeczących, np. Dzieci Kowalskiego są chore - K. ma dzieci. Nie są chore - to samo.
presupozycje znaczeniowe (semantyczne) - wynikają ze znaczenia
Wśród nich mogą być: presupozycje egzystencjalne - zakładają istnienie czegoś, kogoś, np. Kowalski kupuje samochód - K. istnieje, samochód też. Kowalski zwiedził Kraków - był w Krakowie, oglądał go.
Presupozycje pragmatyczne - użyte zgodnie ze stosownością sytuacyjną. Np. Wiesz Sam, Chiny szybko się rozwijają (rozmówca ma na imię Sam, dlatego taka forma jest stosowna). Proszę natychmiast to zrobić (nadawca rozkazuje coś odbiorcy i ma prawo to robić). Kowalski niestety tego nie zrobił (nadawca wyraża niezadowolenie). wynikają z kontekstu (a nie znaczenia!) użycia danego zdania
implikatura - wnioskowanie na temat tego, co wynika z danej wypowiedzi -. wydobywa sensy naddane należące do informacji nowej. Ma charakter twórczy.
Predykat - wyraz, który orzeka coś o rzeczywistości.
Predykaty faktywne - zakładają ten fakt, który jest presupozycją, np. Kowalski dowiedział się, że jego sąsiad się ożenił. Występują w zdaniach złożonych.


(…)

… się ożenił. Występują w zdaniach złożonych.
Predykaty (czasowniki) w zdaniach złożonych. „Kowalski nie powiedział, ze jedzie na urlop” i „Kowalski powiedział, że idzie na urlop” - Kowalski idzie na urlop
Predykaty rezultatywne - np. Kowalskiemu udało się kupić bilety - K. kupił bilety
Zdania rozszczepione -> To właśnie Kowalski, który spóźnił się na koncert - K. spóźnił się na koncert

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz