Język jako system-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1967
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Język jako system-opracowanie - strona 1 Język jako system-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Język jako system - fonetyka, morfologia (składa się z fleksji i słowotwórstwa), składnia (syntaktyka).
Język jako działanie - pragmatyka językowa. Skuteczność mówienia/ języka w różnych sytuacjach. Kompetencja językowa (dotyczy języka na poziomie podstawowym) - znajomość systemu językowego, umiejętność składania całości z części. Kompetencja komunikacyjna - umiejętność zastosowania języka w określonej sytuacji, w sposób skuteczny komunikacyjnie.
Znak językowy - forma+znaczenie
Ferdinand de Saussure - I strukturalista. Określił język jako system (strukturę), a nie zbiór znaków językowych. Połączone są one relacjami. Semiotyka (nauka o znakach). Podzielił język na langue (sama gramatyka) i parole (użycie języka). Ch. Morris (1938 r.) - istnieją relacje między znakami.
Pragmatyka językowa (bada język w działaniu, sposoby użycia, odpowiednie odmiany stylistyczne, etc. Bada też intencje)
Semantyka - nauka o znaczeniu
Pragmatyczny - praktyczny intencja nadana powinna się równać intencji odebranej
skuteczność - konieczna jest współpraca komunikacyjna
H.P. Grice - uznał, że rozmowa to forma wolnej współpracy. Sformułował zasady posługiwania się językiem. Należy wnosić swój wkład do konwersacji taki, jakiego oczekuje partner, jaki powinien być, itd. Sprawność komunikacyjna (systemowa, społeczna, sytuacyjna)
Funkcje języka i wypowiedzi R. Jakobsona (twórca czeskiej szkoły strukturalistycznej):
Funkcje języka są według niego przyporządkowane elementom sytuacji komunikacyjnej, a przede wszystkim są przyporządkowane różnym orientacjom na różne elementy tej sytuacji. Możliwa jest przy tym orientacja na:
nadawcę - funkcja ekspresywna, w której celem komunikatu jest nadawca;
odbiorcę - funkcja konatywna, impresywna, której istotą jest wpływ na partnera; kontekst - funkcja przedstawieniowa (referencyjna, symboliczna), czyli reprezentacja przedmiotów i faktów; kod - funkcja metajęzykowa, która koncentruje się na samym kodzie (opisuje język); kontakt - funkcja fatyczna, czyli nawiązanie i podtrzymywanie kontaktów w społeczeństwie; komunikat - funkcja poetycka, czyli operacje ze znakami, z formą językową tekstu, koncentracja uwagi na sposobie mówienia. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz