Późne średniowiecze

note /search

Asortyment i funkcja naczyń-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Późne średniowiecze
Pobrań: 56
Wyświetleń: 672

Asortyment i funkcja naczyń. Ceramika naczyniowa jako nośnik informacji kulturowej. Podczas średniowiecznych badań wykopaliskowych fragmenty znajdywanych naczyń i innych przedmiotów ceramicznych sięgają tysięcy, a nawet dziesiątek tysięcy sztuk. Forma tych naczyń zależna jest od ich funkcji, co prz...

Badania nad działką mieszczańską-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Późne średniowiecze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

Badania nad działką mieszczańską. Infrastruktura i budownictwo drewniane w średniowiecznym mieście. Referat został opracowany na podstawie artykułów Cezarego Buśko i Jerzego Piekalskiego, umieszczone są one w „Archaeologia Historica Polona”. Dotyczą one badań nad działką mieszczańska, budownictwem,...

Ceramika naczyniowa jako nośnik informacji kulturowej-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Późne średniowiecze
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1218

Ceramika naczyniowa jako nośnik informacji kulturowej Każda ceramika może być rozpatrywana dwutorowo - jako przedmiot badań oraz jako nośnik informacji o kulturze. W pierwszym wypadku dostarcza ona informacji niejako o sobie samej - o masie z jakiej z jakiej została zrobiona, wypale, szeroko rozumi...

Ewolucje siedzib rycerskich-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Późne średniowiecze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 742

Ewolucje siedzib rycerskich W swojej pracy chciałabym omówić ewolucje siedzib rycerskich na wybranych przykładach. W pracy będę sie opierac na referacie prof. Leszka Kajzera „Czy tzw. gródki stożkowate były fundacjami”średniego rycerstwa”?” , który ukazał się w „Średniowieczne siedziby rycerskie w z...

Garncarstwo późnośredniowieczne-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Późne średniowiecze
Pobrań: 98
Wyświetleń: 868

GARNCARSTWO PÓŹNOŚREDNIOWIECZNE Studia badawcze na temat garncarstwa późnośredniowiecznego w Polsce miały do tej pory charakter przede wszystkim dokumentacyjny. Poza tym cechowały się dużymi uproszczeniami ocen i poglądów. Niedostatki warsztatu...

Kafle i piece kaflowe-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Późne średniowiecze
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1036

Kafle i piece kaflowe Kwestia ustalenia pochodzenia i czasu pojawienia się pierwszych pieców kaflowych na ziemiach polskich nie jest do końca jasna, gdyż bardzo niewielu autorów poruszyło ten temat. Obecnie uważa się, iż z piecem kaflowym mieli do czynienia mieszkańcy ziem polskich za pośrednictwem ...

Miasto lokacyjne-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Późne średniowiecze
Pobrań: 105
Wyświetleń: 714

Miasto lokacyjne - rozplanowanie i zabudowa murowana Tematem mojego referatu jest miasto lokacyjne, jego rozplanowanie i zabudowa murowana. Przykładem, na którym będę omawiać to zagadnienie jest Kraków, którego lokacja nastąpiła w 1257 roku, na mo...

Obronne rezydencje rycerskie i możnowładcze w średniowieczu-opracowani...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Późne średniowiecze
Pobrań: 63
Wyświetleń: 868

Obronne rezydencje rycerskie i możnowładcze w średniowieczu Pozostałościami średniowiecznych grodów rycerskich są tzw. „gródki stożkowe”- czyli stanowiska mające wyodrębnioną formę terenową, najczęściej w postaci kopca lub przestrzeni zamkniętej dookolnymi wałami. Taki typ jest łatwiejszy do znalez...

Paleniska i piece- rozwój urządzeń

 • Uniwersytet Łódzki
 • Późne średniowiecze
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1386

Paleniska i piece- rozwój urządzeń. Ogniska otwarte Najstarszą i najbardziej prymitywną formą urządzenia służącego do gotowania jest otwarte ognisko. Na terenie Polski występowały ogniska owalne lub prostokątne otoczone kamieniami. Najwcześniejsze ogniska sytuowano po środku, co było najkorzystnie...